Przodniŏ zajta

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search

Witōmy w projekcie

Wikispecies

swobodnym katalogu gatōnkōw, co go kożdy może edytować.

Grōmadzimy dane ô zwiyrzyntach, roślinach, grzibach, bakteryjach, archeōnach, protistach
jak tyż wszelich inkszych formach życiŏ.

Roboty nad Wikispecies napoczlimy w siyrpniu 2004
i dzisioj mōmy już 804295 hasła

„Wikispecies je darmowe, pōniywŏż życie je włŏsnościōm publicznōm!"

Taksōnawigacyjŏ
Asilidae by kadavoor.jpg Heliconia angusta (BG Zurich)-02.JPG Balistapus undulatus (Nausicaä).jpg Black-headed Gull - St James 27s Park 2C London - Nov 2006 edit2.jpg
Michotamia aurata Heliconia angusta Balistapus undulatus Chroicocephalus ridibundus
Western Serengeti 2012 06 03 3630 (7557828010).jpg Phyllidia varicosa (19024673502).jpg Pelomyxa palustris.jpg AgamaSinaita01 ST 10.jpg
Aepyceros melampus Phyllidia varicosa Pelomyxa palustris Pseudotrapelus sinaitus

Poznej Wikispecies

  • HELP Section -- informacyje na tymat tworzyniŏ artikli.
  • Taxonomy -- informacyje ô linneuszowskim systymie klasyfikacyje ôrganizmōw.
  • Village Pump -- dyskusyjŏ projektu.
  • Done and To Do -- zrobiōne i do zrobiyniŏ a tyż plany na prziszłość.
  • Wikispecies FAQ -- zobŏcz ôdpowiedzi na czynsto zadŏwane pytaniŏ.
  • Image Guidelines -- nasze rekōmyndacyje tykajōnce wgrŏwaniŏ ôbrŏzkōw.
  • Wikispecies PR -- pōmōż we prōmocyji projektu Wikispecies.


Spōłpraca z ZooKeys

Zookeys logo.svg

Nawiōnzanŏ ôstała spōłpraca pōmiyndzy Wikispecies i ZooKeys. Ilustracyje zort z ZooKeys bydōm przesyłane do repozytoriōm mydiōw Wikimedia Commons i używane w Wikispecies.

Ôbrany gatōnek

Albatros wandrowny

Diomedea exulans

Pŏrã informacyji ô tym ptŏku:

Masa ciała: 6,25–11,3 kg
Rozpiyntość krzideł: 251–350 cm
Strzedniŏ dugość życiŏ: około 23 lat
Status ôchrōny: narażōny na wyginiyńcie
Dieta: gowōnogi, małe fisze i skorupiŏki
Zasiyng wystympowaniŏ: ôceany połedniowyj pōłkuli, pōmiyndzy 28° a 60° S

Albatros wandrowny to srogi morski ptŏk z familiji albatrosōw (Diomedeidae), zamiyszkujōncy ôceany połedniowyj pōłkuli do 60° szyrokości geograficznyj połedniowyj. Mŏ nojsrogszõ rozpiyntość krzideł ze wszyjskich terŏźnie żyjōncych ptŏkōw. Wiynkszość czasu spyndzŏ w lufcie nad ôdewrzōnym morzym i używŏ znoszōncych sie sztrōmōw luftowych, co powstŏwajōm nad welami. Lōnduje na wodzie ino w czasie cichoty abo coby coś zjeść. Potrefi pokōnać dystans 500 km dziynnie.

Wikispecies we inkszych gŏdkach

Siostrzane projekty

Wikispecies ôstało stworzōne bez Fundacyjõ Wikimedia, ôrganizacyjõ zorty non-profit, co kludzi tyż pŏrã inkszych wielogŏdkowych i swobodnych projektōw.