Forside (Norsk bokmål)

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search

Velkommen til Wikispecies, som er et fritt arkiv over levende organismer!

Wikispecies er et åpent og frit arkiv over arter. Det dekker Animalia, Plantae, Fungi, Bacteria, Archaea, Protista samt alle andre former for liv. Inntil videre har vi 868 048 artikler.

Wikispecies er fri, fordi rettighetene til livet er åpent for alle!

Meld seg på Wikispecies sin e-postabonnement, hvis du har spørsmål omkring prosjektet.

Du kan se en detaljert informasjonsside om opprettelse av sider på Wikispecies:Help.

  • Se Wikipedia om taxonomi for informasjon om Linnés klassifiseringssystem for arter.
  • Se Landsbybrønnen, hvor diskusjoner om prosjektet foregår.
  • Se en side med oppgaver som er blitt gjort, og bør gjøres i prosjektet, med referanser til mere detaljerte delområder i prosjektet og fremtidige mål.
  • Se svarene på de oftest stilte spørsmålene til Wikispecies (FAQ).
  • Se våre rettningslinjer på hvordan man bør laste opp illustrasjoner.
  • Hjelp oss med å spre PR om Wikispecies, så Wikispecies blir mere kjent.

Taxonavigation

Overrike Archaea
Overrike Bacteria
Overrike Eukarya
- Rike Protista
- Rike Fungi
- Rike Plantae
- Rike Animalia

Virus (her er klassifikasjonen fortsatt ofte uklar)

Wikispecies på andre språk