User talk:Rosičák

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search

Welcome to Wikispecies!

Hello, and welcome to Wikispecies! Thank you for your contributions. I hope you like the place and decide to stay. Here are some pages you might like to see:

If you have named a taxon, then it is likely that there is (or will be) a Wikispecies page about you, and other pages about your published papers. Please see our advice and guidance for taxon authors.

If you have useful images to contribute to Wikispecies, please upload them at Wikimedia Commons. This is also true for video or audio files containing bird songs, whale vocalization, etc.

Please sign your comments on talk pages using four tildes (~~~~); this will automatically produce your username (if you're logged in) and the date. Please also read the Wikispecies policy What Wikispecies is not. If you need help, ask me on my talk page, or in the Village Pump. Again, welcome!

–Best regards, Tommy Kronkvist (talk), 20:46, 12 October 2015 (UTC).

Děkuji za přivítání a projevenou důvěru. Budu se v projektu zatím snažit především doplňovat názvy a obrázky. Časem uvidím.--Rosičák (talk) 18:58, 13 October 2015 (UTC)
Symbol thumbs up.svgTommy Kronkvist (talk), 20:16, 5 November 2015 (UTC).

Experiment[edit]

Name

Main Page

HTML code[edit]

Ahoj! O tato změna:

Earlier Wikimedia pages was shown as "XHTML 1.0 Transitional" web pages, with <br /> as the correct code for line breaks. However, now Wikimedia shows the pages using "HTML 5" instead, with <br> as the correct code for line breaks. The same as "old" HTML.

So, please use:  <br>
Do not use:  <br />

Okay? :-)

Česká Wikipedia:

Tommy Kronkvist (talk), 23:32, 15 November 2015 (UTC).

OK.--Rosičák (talk) 04:15, 16 November 2015 (UTC)

Vernacular names - cs, hu, pl, sk[edit]

Hi Rosičák - is it really correct that these take lower case even at the start of a line / sentence? In a list like this, remember each name is starting a new line, like in the index of a book; it is not in the middle of text. They should only be lower case if those languages do not start sentences with a capital letter ;-) Thanks! - MPF (talk) 22:54, 1 December 2015 (UTC)

Ahoj. Opravdu je zvykem používat velké písmeno v záhlaví řádků a sloupců V tabulce. Toto není tento případ. V buňce je na stejném řádku uvedeno pravopisně správně jméno příslušného jazyka. tedy často i s malým počátečním písmenem. Shrnu. Pokud však mají mít názvy jazyků správný pravopis, mají mít správný pravopis i názvy species. Musíme je uvádět v základním tvaru, bez předpokladu, že mohou být užívána na začátku věty, kde se velké písmeno píše.Translate--Rosičák (talk) 14:56, 2 December 2015 (UTC)

Sorry Rosičák, but I don't agree with you. I agree with MPF. DenesFeri (talk) 07:55, 27 September 2018 (UTC)

@DenesFeri: Můžeš mi to prosím odpustit? Je to můj názor. Na druhou stranu. Můžeš snázeji, coby rodilý mluvčí maďarštiny zatlačit na ta správná místa, která na pravopis dohlížejí, aby se změnil podle tvých představ... Ale teď vážně.

Všimni si prosím i toho, že slovo ke kterému vztahuješ svůj názor nestojí v buňce na 1. pozici. Z tohoto důvodu nevidím nejmenší důvod proč psát velké písmeno a to zejména v případě, že předcházející slovo v buňce, které na 1. pozici stojí začíná písmenem malým.

@DenesFeri: Számodra - Bocsásson meg nekem? Ez az én véleményem. Másrészt. Könnyebben, mint a magyar anyanyelvű anyanyelvű, tolja a helyes helyesírás-ellenőrző helyeket az ötleteinek megfelelően. De most komolyan.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az a szó, amelyre a véleményedet utalod, nem az 1. pozícióban lévő cellában található. Ezért nem látom a legkisebb okot nagybetűs írásra, különösen akkor, ha az előző pozícióban lévő cellában lévő előző szó egy kis betűvel kezdődik.

@DenesFeri: For other passers-by - Can you please forgive me? It is my opinion. On the other hand. You can more easily, as a native speaker of Hungarian, push the correct spell-checking places to change according to your ideas. But now seriously.

Please also note that the word to which you refer your opinion is not in the cell in the 1st position. For this reason, I can not see the slightest reason for writing a capital letter, especially if the preceding word in a cell that is in the 1st position starts with a small letter.--Rosičák (talk) 17:52, 27 September 2018 (UTC) ───────────────────────── Here are two final notes to this old but still somewhat relevant thread.

  1. In the future it is possible that we will add automated (i.e. Wikidata-served) inter-wiki links from the Vernacular Names list. In other words that the vernacular names will be linked to their equivalent pages in Wikipedia, Commons, and so forth. If that's the case it would be best to use a leading capital letter, since the page names of those pages always starts with a capital letter on all wikis (except Wiktionary). Otherwise the Wiki servers must serve the user two pages (e.g. a redirect page and the "proper" page) instead of only one single page. That may add up to several tens of thousands of "extra" redirects per day, per server.
  2. As described in and quoted from Help:Vernacular names section: "Note that as vernacular names are not an important part of Wikispecies, the vernacular names list in Wikispecies is only a summary; it is not intended to be a comprehensive listing of every local variant that has ever been used. Only include one name per language, which should generally be the standard name used in official publications in the relevant language." Unfortunately this last guideline can be hard to follow in practice (especially in "cosmopolitan" languages used in many different geographical areas), and is often disregarded by users. As an example see the Hungarian vernacular names for Rangifer tarandus which lists "Rénszarvas, tarándszarvas, iramszarvas, karibu" instead of just one as recommended. It would be easier to argue for the leading capital letter if only one vernacular name was used, as the guideline suggests.

Best regards, Tommy Kronkvist (talk), 12:00, 26 November 2018 (UTC).

-typic[edit]

Tak jste mě předběhl v momentě, kdy jsem to chtěl doplnit, Díky!! --Kusurija (talk) 14:14, 9 October 2018 (UTC)

Jestli to není tím, že nám jdou jinak hodinky... :)--Rosičák (talk) 14:21, 9 October 2018 (UTC)
Symbol thumbs up.svg Ten editační konflikt mě stál rozkol v rodině a kýbl nervů. --Kusurija (talk) 21:11, 9 October 2018 (UTC)
Nu což, to je úděl altruistů. Občas prožíváme totéž nepochopení od nejbližších.--Rosičák (talk) 03:10, 10 October 2018 (UTC)

Tasks for Rosibot[edit]

I have some suggestions:

Both templates can be used without parameters, will fetch data from Wikidata if possible, and will not display if there is nothing to fetch. Andy Mabbett (Pigsonthewing); Talk to Andy; Andy's edits 13:48, 26 November 2018 (UTC)

Hi,
thanks for suggestions. I think about it, but I can not promise anything. First I have to do what I have advised.--Rosičák (talk) 17:31, 26 November 2018 (UTC)
Nice to see the bot up and running, and doing a good job! 😊 In addition to "Taxonavigation" it would of course be even better if the bot also added the {{int:}} string to the "Name", "Synonyms", "References" etc paragraph headings as well, but perhaps that's something you are planning for the future development of the bot?
By the way I took the liberty to add some explanatory text to the User:Rosibot page – I hope you don't mind? Best regards, Tommy Kronkvist (talk), 16:54, 6 December 2018 (UTC).
Will try to gradually replace all the headings for which the translation template is created. I definitely plan on that. Next we will see. Bot could handle replacement of some templates for which there is a consensus to leave them, for example.--Rosičák (talk) 17:31, 6 December 2018 (UTC)

Synonymy[edit]

Hi,

Who have decide to use int etc.?

PeterR (talk) 15:56, 4 March 2019 (UTC)

Hi, the internationalization of titles is added to all pages sequentially. Because you have run away from my bot (Rosibot) when creating articles. I added it manually.
By the way, the next time you write to me the discussion page. :) [1] — The preceding unsigned comment was added by Rosičák (talkcontribs) 16:35, 4 March 2019.

"eject HET Template"[edit]

Note the discussion on the Pump. Please stop using Rosibot for this purpose until discussion is complete and a possible vote is undertaken. Thanks Andyboorman (talk) 17:38, 11 September 2019 (UTC)

HET template changes[edit]

Hello Rosibot under the use by another editor has made unsolicited changes to the HET template on 547 taxon pages, for example Agave salmiana var. ferox. Are you able to undertake a mass revert of these changes? The template itself has been reverted back to its old format. Thanks Andyboorman (talk) 11:53, 12 September 2019 (UTC)

Okay, I'll put the template back there.--Rosičák (talk) 17:45, 12 September 2019 (UTC)
 Done--Rosičák (talk) 02:00, 13 September 2019 (UTC)
Many thanks. Andyboorman (talk) 07:55, 13 September 2019 (UTC)

Místní jména druhů[edit]

Ahoj, čirou náhodou jsem zabloudil na místní ŽOK ohledně národních jmen (nebo jak vlastně přesně ten termín "vernacular" překládat) druhů. Souhlasím s tvým postojem ohledně psaní velkých písmen - pochopitelně, přece nebudeme prznit jazyk jen proto, aby to vypadalo v tabulce hezky! - a teď se dívám, že pod tvou žádostí už visí další, která naopak směřuje k unifikaci. Nejsem úplně zběhlý ve wikibyrokracii - mohou tam hlasovat a komentovat i běžní uživatelé, nebo jen správci a byrokrati? Že bych se tam taky vyjádřil... --GeXeS (talk) 11:33, 17 September 2019 (UTC)

Ahoj, můžeš to komentovat a domnívám se, že i hlasovat. Dost mě vzniklá situace mrzí, protože nakonec vítězí pouze záliba ve psaní velkých písmen (na základě pravopisného nepořádku v angličtině). Nechápu, proč by se měl komolit pravopis v jiných jazycích, které mají ohledně pravopisu species zcela jasno...--Rosičák (talk) 13:55, 17 September 2019 (UTC)
Mimochodem, máš nastavenou češtinu na rozhraní? Se svým botem se snažím internacionalizovat především nadpisy v článcích.--Rosičák (talk) 14:00, 17 September 2019 (UTC)
Díky, ozvu se tam. Přesně jak píšeš - anglická věda je snad bordelózní principiálně. Češtinu na rozhraní nastavenou mám, ale v samotných článcích se moc nepohybuji, spíš tady pracuji na překladu Nápovědy a rozhraní. --GeXeS (talk) 14:11, 17 September 2019 (UTC)
Hello @GeXeS: As Rosičák said, all users are welcome to take part in all of the discussions at Wikispecies, and can vote in all polls. In fact all users are encouraged to vote, since the polls would be very unrepresentative of the WS community if only admins and bureaucrats could vote. We try to run an open community since Wikispecies will probably work best if the bulk of users consists of a wide variety of people: both men and women, both young and old, and preferably encompassing people from all continents and social classes. (However, votes from unregistered IP users will not be counted, since in theory a single user can vote from hundreds or even thousands of different anonymous IP addresses.)
On an other issue, as you both may know there are still some words often used by the Wikispecies GUI that are not yet translated into the Czech language. A full list of the translated as well as untranslated words can be seen at Wikispecies:Localization/cs. Please check the present translations for errors and click the red "cs" links in order to add new translations. You may be aware that the main Wikispecies:Localization page and some of its subpages are write-protected so that only administrators can edit them. If this is a problem for either of you (or other Czech users) I have created an unprotected subpage to my own user page which may be helpful. You will find it here: User:Tommy Kronkvist/Localization/Čeština. Feel free to verify the existing Czech translations on that page, and add new Czech translations for the missing words (please also have a look at the translation of the headlines). I will then relay all of your translations to the proper localization pages used by our servers.
As always, I will be happy to answer any questions or suggestions you may have. Best regards, Tommy Kronkvist (talk), 03:00, 20 September 2019 (UTC).
@Tommy Kronkvist: Hello! Thank you for the explanation and suggestions. I've been translating small pieces of GUI for some time now, I hope I'll get to it all, eventually, but as usual, the time is scarce. Hope my input into the discussion was helpful... --GeXeS (talk) 05:43, 20 September 2019 (UTC)

Template:Africa[edit]

Stumbled across this while working through Special:UnusedTemplates. What's it for? Circeus (talk) 23:41, 19 November 2019 (UTC) Listing more here as I come across them for ease of reference:

Templates should be intended for translations of the same terms. Since the translation system has not yet been finalized (concepts are not internationalized), I hesitate to use them. The second way is the internationalization of concepts through wikidata.

--Rosičák (talk) 14:27, 26 November 2019 (UTC)

Rosibot blocked, again[edit]

It's been doing some replacement and breaking hundreds of headers in the process, see Wikispecies:Village_Pump#Rosibot_misbehaving. Circeus (talk) 21:09, 25 November 2019 (UTC)

@Circeus:Hello,
  • 1.Since Rosibot wasn't working, there was no need to block him.
  • 2.Although the last edits seemed to be wrong, it is not. Even a summary is fine, because it is a correction editing.
  • 3.All edits that were made on 25.11.2019 were done semi-automatically and should be fine.

--Rosičák (talk) 14:15, 26 November 2019 (UTC)

This was Rosibot on 25.11., and it was not fine. Please be more careful, when using your bot. --Thiotrix (talk) 14:53, 26 November 2019 (UTC)
It's my fault. I waved it. --Rosičák (talk) 15:09, 26 November 2019 (UTC)

Vyšší botanické taxony (japonština)[edit]

Zde vizte nástřel. --Kusurija (talk) 10:45, 30 December 2019 (UTC)

Archaismy[edit]

Ahoj, opravy pravopisu diskuze -> diskuse chápu, i když už tento trend nějakou dobu nezastávám. Budiž. Ale tyhle dva pádové archaismy už se mi nelíbí. Podívej se na tu tabulku, jak teď vypadá. Buď tam nech "mimo rostliny", nebo to změňme na "kromě rostlin". To, cos tam udělal, působí jako z času Jiráska. --GeXeS (talk) 10:15, 13 January 2020 (UTC)

Ahoj, tak tedy raději kromě rostlin. :) Oprav, nebo to udělám později já.
Dobře :o) (A omlouvám se, jestli jsem nasadil moc příkrý tón - příště si dám půlden reakční pauzy, ono mi to prospěje.) Přeji pěkný den! --GeXeS (talk) 06:18, 14 January 2020 (UTC)