Nápověda:Wikidruhy obecně

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Help:General Wikispecies and the translation is 100% complete.


Ačkoli Wikidruhy jsou, stejně jako Wikipedie, jedním z projektů Nadace Wikimedia, způsob uživatelského přispívání se na obou projektech podstatně liší. Pro formátování obsahu zde platí přísná pravidla. Tato pravidla jsou nutná vzhledem k výjimečnému účelu, kterým nás Nadace Wikimedia pověřila. Zakladatel Nadace Wikimedia, Jimbo Wales, ve svém vyjádření sám nejlépe vysvětluje, čím se od sebe Wikipedie a Wikidruhy liší.

Nadace Wikimedia provozuje také projekt Wikidata. Wikidata představují databázi různorodého obsahu. Wikidata obsahují obecně data týkající se všech ostatních projektů Wikimedia (a tato data mohou uživatelé upravovat), čímž zásadním způsobem rozšiřují obsahový okruh, který lze zpracovávat v duchu principů wiki.

Představte si, že byste mohli upravit obsah infoboxu na Wikipedii jediným kliknutím, že by se Vám při jeho vypisování nabízely kolonky přímo přizpůsobené typu položky, a že by ostatní Wikipedie tento obsah (pokud by nebyl jazykově či místně specifický) automaticky a okamžitě přebíraly. Představte si, že některé údaje v článku by mohly být aktualizovány na pozadí, bez nutnosti Vašeho přímého zásahu — například vývoj hodnoty akcií, nebo třeba počet řádků kódu nějakého open-sourcového projektu. Představte si, že by se wiki databáze daly prohledávat, aniž by hledající musel vědět, co je to nějaká wiki.

Data z Wikidruhů by měla být v konečné fázi ukládána ve Wikidatech.

Vizte také, Co Wikidruhy nejsou.

Zaměření Wikidruhů

Wikidruhy popisují názvosloví a taxonomii. Pokud chcete na Wikidruhy přispívat, musíte se v těchto okruzích orientovat. Témata mimo názvosloví a taxonomii na Wikidruhy nepatří; pro souvislé encyklopedické texty je vyhrazena Wikipedie. Informace o oblasti rozšíření a hojnosti druhu mohou být zapsány na diskuzní stránku hesla, případně (nejlépe) do patřičné položky Wikidat.

Jazykové konvence

Wikidruhy se snaží být jazykově neutrální, jak jen je to možné. Textové záznamy jsou omezeny vlastně jen pro formátovací účely a konkrétní data. Vědeckou konvencí pro názvosloví a taxonomii je latina. Wikidruhy tuto konvenci přijímají a používají Linného binomický systém názvosloví. V oddílech taxonomie a názvosloví se tedy používá latina.

Pro účely formátování a popisu dat se na základě konsenzu Wikidruhů používá angličtina.

Vzhledem k tomu, že Wikidata pracují s jedinou databází taxonomie a názvosloví, budou jakékoli jazykové mutace a paralelní taxonomie v jiných jazycích mazány.

Obsahové konvence

Oddíl systematického zařazení

Každá stránka taxonu na Wikidruzích by měla obsahovat oddíl Systematického zařazení. Tento oddíl se zaobírá taxonomií a je kompletně v latině. Následující tabulka shrnuje pravidla pojmenovávání taxonů.

Latinské taxony a jejich množná čísla
Taxon (j. č.) Taxon (mn. č.)
Phylum Phyla
Classis Classes
Ordo Ordines
Familia Familiae
Divisio Divisiones
Cohors Cohortes
Sectio Sectiones
Tribus Tribus
Genus Genera
Species Species
Varietas Varietates
Forma Formae

Za účelem co nejlepší standardizace se Wikidruhy opírají o používání taxonomických šablon.

Oddíl názvů

Kromě systematického zařazení by měla stránka obsahovat také oddíl názvů. Tento oddíl obnáší latinský název taxonu, jméno jeho autora a rok, kdy autor tento druh popsal a pojmenoval. U botanických taxonů by navíc měl být zmíněn zdroj typového materiálu ve standardní zkrácené formě. Jména autorů se pomocí vnitřních odkazů propojují na stránky autorů.

Pokud tento oddíl popisuje taxon na úrovni druhu nebo nižší, měla by zde být také uvedena typová lokalita a informace k holotypu (pokud jsou k dispozici). Holotypem se rozumí první exemplář, na jehož základu autor taxon popisuje. Holotypy bývají uloženy v muzeích. Typovou lokalitou se rozumí místo, kde byl holotyp nalezen.

Pro synonyma daného taxonu by měla být vyhrazena samostatná sekce.

Oddíl referencí

Oddíly systematického zařazení a názvů by byly bezcenné bez uvedení referenčních zdrojů. Nepřidávejte je ale prosím přímo do dotyčných oddílů, reference by měly mít vlastní oddíl, který bude poskytovat podklady pro zbytek stránky. Tento oddíl by měl obsahovat knihy, časopisy nebo internetové odkazy na články, kde jste výše zmíněné informace nalezli. Pokud je to možné, primární zdroje mají vždy přednost. (Primárním zdrojem se rozumí publikace, v níž autor daný druh prvně popsal.) Při uvádění zdrojů z internetu vybírejte pokud možno stránky v angličtině.

Oddíl obecných názvů

Tento oddíl obsahuje odkazy na obecné názvy druhů v jiných jazycích a jejich odpovídající stránky na různých jazykových mutacích Wikipedie (pokud existují).

Zdroje

K dispozici je seznam kvalitních zdrojů, které lze využít jako reference při přispívání do Wikidruhů.

Dobrý internetový zdroj se pozná podle různých indikátorů. Například by měl uvádět:

  • latinské názvosloví
  • jména autorů a rok publikace
  • odkazy na další reference, nebo - pokud se jedná o primární zdroj - přesný popis taxonu

Pravidla formátování

Kromě pravidel, která jsou zmíněna v jiných oddílech nápovědy Wikidruhů, používáme následující pravidla standardizace:

  • rostliny a houby: Mezinárodní kód botanického názvosloví (vídeňský kód z července 2005) [1]
  • zvířata: Mezinárodní kód zoologického názvosloví (čtvrtá edice) [2]
  • prokaryota (bakterie a archaea): Mezinárodní kód názvosloví prokaryot (ICNP, revize 2008, manuskript 2015) [3], dříve Mezinárodní kód názvosloví bakterií (ICBN, revize 1990) [4]

Potřebujete s něčím pomoci?

← Contents General Wikispecies/cs Taxonavigation section →