Shortcut: WS:PATROL

Wikispecies:Tuần tra viên

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Wikispecies:Patrollers and the translation is 83% complete.
Outdated translations are marked like this.

Tuần tra viên là một trạng thái thành viên có thể được trao cho thành viên Wikispecies.

Tuần tra

Trong hộp ở bên trái, bạn có thể thấy tổng số trang chưa được tuần tra gần như trực tiếp, cần được tuần tra và tại đây là một trang có danh sách được tạo trực tiếp.

Tập tin được tạo ra và các sửa đổi bởi địa chỉ IP và các thành viên chưa được cấp quyền người tự đánh dấu tuần tra cần phải được tuần tra và xem xét xem họ có tuân thủ quy định và tiêu chuẩn của Wikispecies hay không.

Những tập tin này có biểu tượng ! màu đỏ phía trước trong danh sách tại Đặc biệt:Thay đổi gần đây

Ở góc dưới cùng bên phải, các tệp đó có một liên kết [Mark as patrolled] mà các Bảo quản viên hoặc Tuần tra viên có thể nhấp vào liên kết này để đánh dấu tập tin là đã được tuần tra, nếu tập tin đó hợp lệ.

Vui lòng xem xét thực hiện tuần tra hàng ngày đối với các trang mới và các chỉnh sửa được thực hiện bởi những thành viên không có quyền người tự đánh dấu tuần tra.

Trạng thái

Quyền Tuần tra viên trao cho các thành viên các đặc quyền sau:

  • tự động đánh dấu các sửa đổi là đã tuần tra
  • tuần tra trang mới và đánh dấu tuần tra chúng

Cấp quyền

Trạng thái tuần tra viên có thể được cấp bởi bất kỳ bảo quản viên nào, và cũng có thể bị thu hồi bởi bất cứ bảo quản viên nào trong trường hợp lạm dụng.

Danh sách người tuần tra viên

Wikispecies hiện đang có 36 tuần tra viên. Danh sách được cập nhật đầy đủ có thể được tìm thấy tại Đặc biệt:Danh sách thành viên/Tuần tra viên. Thống kê về tuần tra gần đây có thể được tìm thấy tại: https://xtools.wmflabs.org/patrollerstats/species.wikimedia.org?actions=patrol

Tuần tra viên Hoạt động gần đây
Aboulouei1 2017 (check)
AfroBrazilian 2021 (check)
Ameisenigel 2023 (check)
Arturo24 2023 (check)
Babel AutoCreate 2023 (check)
BanKris 2020 (check)
Charidri 2022 (check)
Chrumps 2023 (check)
Céréales Killer 2023 (check)
DannyS712 2023 (check)
DenesFeri 2021 (check)
Djiboun 2018 (check)
Fagus 2023 (check)
Jianhui67 2023 (check)
Koavf 2023 (check)
Liuxinyu970226 2023 (check)
Monster Iestyn 2023 (check)
Murma174 2023 (check)
Orchi 2023 (check)
PiRSquared17 2017 (check)
Plantdrew 2023 (check)
Samuele2002 2022 (check)
Skjölker 2016 (check)
Stïnger 2018 (check)
Succu 2023 (check)
Voganaa 2021 (check)
Wuefab 2017 (check)
ZorglubAB 2023 (check)
Zyxwv99 2015 (check)
Кенар67789 2017 (check)
虹色分子 2022 (check)


Hộp người dùng trên Wikispecies

Thành viên này có quyền tuần tra viên trên Wikispecies. (xác minh)

Tuần tra viên có thể sử dụng hộp thành viên Tuần tra viên trên trang thành viên của họ. Sao chép và dán đoạn mã dưới đây vào trang thành viên của bạn:

{{User Patroller}} Vui lòng xem xét thực hiện tuần tra hàng ngày đối với các trang mới và các chỉnh sửa được thực hiện bởi những thành viên không có quyền người tự đánh dấu tuần tra.

Yêu cầu cấp quyền

Nếu bạn muốn yêu cầu quyền tuần tra cho chính mình hoặc người dùng khác, vui lòng giải thích lý do tại đây. Nếu có quyết định cấp quyền yêu cầu, một bảo quản viên sẽ cấp quyền cho bạn. Bạn có thể sử dụng {{subst:RFP|Tên người dùng|Lý do yêu cầu quyền tuần tra}} khi yêu cầu để tự động tạo biểu mẫu. Vui lòng thay thế "Lý do yêu cầu quyền tuần tra" bằng một lý do ngắn gọn để yêu cầu cấp quyền. Không thực hiện bất kỳ thay đổi nào khác và không điền vào phần tiêu đề.

Add the code string directly below this line, above the "Past requests" heading, and without adding a section heading or headline yourself:

連柏洋 (talkcontribsblock logall projects)

I want to be a patroller.First,I like to translate page,patroller group have a auto patroller useright,that can make me more convenient.Second,I can patrol some translation,wikispecial users mostly is English user,you can not judge the translation is wrong or correct.Finally,I feel excited and cheerful when I edit wikispecial,I want to make it better.thanks! 連柏洋 (talk) 12:39, 13 December 2023 (UTC)[reply]

Oppose First, thank you for your interest in helping out here on wikispecies. However, having made your first edit here at `11:43, 12 December 2023`, i.e. just over 24 hours before this request, to me indicates that you are too new to the project. Your account is also fairly new globally. I encourage you to stay active on this project - there are many ways to make it better even without the ability to patrol other edits. If you continue contributing you may also get the autopatrol rights from an admin without needing a request, but the purpose of autopatrol is to ease the patrol burden for others, not as a symbol of status - and it shouldn't change anything about your editing. --DannyS712 (talk) 17:17, 13 December 2023 (UTC)[reply]
Thanks for your opinion,my apply not for get status,if you oppose,I withdraw the request. 連柏洋 (talk) 11:55, 15 December 2023 (UTC)[reply]
 Request withdrawn. Petition closed without action. –Tommy Kronkvist (talk), 12:19, 15 December 2023 (UTC).[reply]

Những yêu cầu trước đây