Nápověda:Oddíl systematického zařazení

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Help:Taxonavigation section and the translation is 100% complete.

Oddíl systematického zařazení (anglicky Taxonavigation) je asi nejdůležitějším prvkem Wikidruhů, čemuž odpovídá časová dotace, která je této oblasti věnována. Tento oddíl je také oddílem nejdiskutovanějším, což je přirozeně způsobeno nejasnostmi ve výzkumu některých taxonů. Tam, kde si vědecká společnost není svým postojem jistá, musí stanovisko zaujmout komunita Wikidruhů, což je zdrojem vášnivých diskusí. Každá diskuse je ale důležitá a vítaná.

Oddíl systematického zařazení

Po více než rok trvající diskusi se komunita Wikidruhů dohodla na tom, jak bude oddíl formátován. Byla přijata podoba prostého, přímého seznamu bez zvláštního formátování, a to především proto, že takovýto formát dovoluje pružně reagovat na změny.

Oddíl systematického zařazení by se měl opírat o šablony. Více informací o šablonách taxonů najdete zde. Tento oddíl má na stránce nejvyšší prioritu, pokud nemáme obrázek druhu.

Příklad oddílu pro supragenerické taxony
=={{int:Taxonavigation}}==
{{Parent template}}
Children: [[Child1]] – [[Child2]] – ... [[ChildN]]

Zde je důležité používat oddělovač  – , bez něhož by se seznam mohl na různých počítačích či prohlížečích zobrazovat nesprávně.

Příklad oddílu pro taxony rodů a nižší (zde na příkladu taxonu rodu)
=={{int:Taxonavigation}}==
{{Parent template}}
Genera: {{g|Child2}} {{g|Child2}} ... {{glast|ChildN}}

Rodová úroveň se obejde bez šablon {{G}}/{{Glast}}, nicméně takto je to lepší. Pokud šablony nepoužijete, musíte každé položce ručně nastavit kurzívu. Vše od úrovně rodu a níže by mělo být vždy formátováno pomocí níže uvedených šablon.

Šablony pro systematické zařazení

Wikidruhy používají následující speciální šablony pro usnadnění formátování. Jejich užití důrazně doporučujeme.

Druh seznamu Co napsat Co se zobrazí
Rod {{g|Genus1}} {{g|Genus2}} {{glast|Genuslast}}

Genus1 – Genus2 – Genuslast

Druh {{sp|G|enus|species1}} {{sp|G|enus|species2}} {{splast|G|enus|specieslast}}

G. species1 – G. species2 – G. specieslast

Poddruh (kromě rostlin) {{ssp|G|enus|s|pecies|sub1}} {{ssp|G|enus|s|pecies|sub2}} {{ssplast|G|enus|s|pecies|sublast}}

G. s. sub1 – G. s. sub2 – G. s. sublast

Poddruh (rostliny) {{subspplant|G|enus|s|pecies|sub1}} {{subspplant|G|enus|s|pecies|sub2}} {{subspplantlast|G|enus|s|pecies|sublast}}

G. s. subsp. sub1 – G. s. subsp. sub2 – G. s. subsp. sublast

Poddruh (bakterie) {{subspbacteria|G|enus|species|sub1}} {{subspbacteria|G|enus|species|sub2}} {{subspbacterialast|G|enus|species|sub3}}

G. species subsp. sub1 – G. species subsp. sub2 – G. species subsp. sub3

Podrod (kromě rostlin) {{subg|G|enus|subg1}} {{subg|G|enus|subg2}} {{subglast|G|enus|subglast}}

G. (subg1) – G. (subg2) – G. (subglast)

Podrod (rostliny) {{subgplant|G|enus|subg1}} {{subgplant|G|enus|subg2}} {{subgplantlast|G|enus|subglast}}

G. subg. subg1 – G. subg. subg2 – G. subg. subglast

Druh podrodu {{sgsps|G|enus|S|ubg|species1}} {{sgsps|G|enus|S|ubg|species2}} {{sgspslast|G|enus|S|ubg|species3}}

G. (S.) species1 – G. (S.) species2 – G. (S.) species3

Sekce {{sect|G|enus|sect1}} {{sect|G|enus|sect2}} {{sectlast|G|enus|sectlast}}

G. sect. sect1 – G. sect. sect2 – G. sect. sectlast

Varieta {{var|G|enus|s|pecies|var1}} {{var|G|enus|s|pecies|var2}} {{varlast|G|enus|s|pecies|varlast}}

G. s. var. var1 – G. s. var. var2 – G. s. var. varlast

Množné číslo taxonu

Existují pravidla, kdy užívat jednotné a kdy množné číslo taxonomického termínu. Jednotné číslo (např. „genus“ - rod) se užívá na stránce rodu, zatímco množné číslo (např. „genera“ - rody) použijeme v případě, že budeme na stránce hierarchicky vyššího taxonu vyjmenovávat rody do něj spadající (i když půjde třeba jen o jediný rod).

Latinské taxony a jejich množná čísla
jednotné číslo množné číslo
Regio Regiones
Regnum Regna
Phylum Phyla
Superclassis Superclasses
Classis Classes
Superordo Superordines
Ordo Ordines
Subordo Subordines
Superfamilia Superfamiliae
Familia Familiae
Subfamilia Subfamiliae
Divisio Divisiones
Cohors Cohortes
Sectio Sectiones
Tribus Tribus
Subtribus Subtribus
Genus Genera
Subgenus Subgenera
Sectio Sectiones
Series Series
Species Species
Varietas Varietates
Forma Formae


Formát

  • Taxony na úrovni rodů a nižší se vždy píší kurzívou, všechny vyšší úrovně se formátují normálně. Pozor také na zkratky jako „var.“, „sect.“, „subsp.“ atd., kterých se kurzíva také netýká (což ovšem nebudete muset řešit, pokud použijete vhodnou šablonu).
  • Pomocné taxony by vždy měly být skryty pomocí svislého oddělovače v odkazu (např. ''[[Rod (Čeleď)|Rod]]'').
  • Každý název v oddílu systematického zařazení by měl fungovat jako odkaz, včetně odkazu na stránku, kde se právě čtenář nachází (taxon odkazující sám na sebe je v pořádku).
  • V souladu s výsledkem hlasování u Vesnické pumpy nelze na stránkách taxonů doporučit používání „kouzelného slůvka“ {{BASEPAGENAME}}.
General Wikispecies Taxonavigation section/cs Name section