Nápověda:Oddíl názvů

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Help:Name section and the translation is 98% complete.
Outdated translations are marked like this.

Název

Oddíl názvů je vyhrazen pouze pro názvy druhů užívané odpovídajícími nomenklaturními autoritami. Do tohoto oddílu nepatří obecné názvy druhů v jednotlivých jazycích, patří sem jen a pouze odborný ("latinský") název taxonu. Názvy taxonů na úrovni rodů a nižších se píší kurzívou, taková je vědecká konvence. Název taxonu musí být následován minimálně jménem (nebo zkratkou) autora. Pro botaniku platí navíc povinnost uvést rok vydání příslušné publikace (pro zoologii je analogicky doporučeno uvádět rok schválení taxonu). V případě starších zoologických (a v případě všech botanických) publikací je rok schválení považován za totožný s rokem vydání publikace. V botanice se tento rok vždy uvádí v závorce.

Zoologie: Vulpes vulpes Linnaeus, 1758
Botanika: Clematis viticella L. (1753)

Jméno autora má zároveň sloužit jako odkaz na jeho stránku (Wikidruhy mají vyčleněn celý oddíl pro články o autorech). Více informací o zacházení s autorskými jmény najdete zde.

U některých taxonů existuje několik autorů. V takovém případě oddělujte jejich jména čárkou, přičemž před posledním autorem bude místo čárky znak &. Odkazy vytvářejte z jednotlivých jmen, nikoli z celého souboru autorů. Pokud je autorů více než 4, je přípustné použít zkratku et al. (et alii), což latinsky znamená „a další“. Fráze „et al.“ by měla být psána kurzívou a jelikož jde o zkratku, musí za ní být vždy tečka. (Pozor, v oddílu referencí, který následuje hned za oddílem názvů, není vhodné používat zkratku „et al.“; tam patří plný seznam autorů, tak, jak je uveden v původním zdroji nebo protologu.)

 Bacillus novalis Heyrman et al., 2004

Jak závorky okolo autorova jména a letopočtu (v případě zoologie), tak závorky uzavírající jméno autora (v případě botaniky) nás informují, že daný název je aktuální a nejedná se o původní jméno, které druhu přiřadil první autor. Jak původní, tak aktuální název taxonu nesou jméno svého autora, ale pokud se jedná o prvního autora, pak se píše bez závorek. Botanické názvy musí za aktuálním názvem uvádět jméno prvního autora (v závorce) a za ním ještě jméno revidujícího autora (bez závorek). Tato praxe obecně v zoologii neplatí.

 Zoologie: Macracantha arcuata (Fabricius, 1793)
 Botanika: Clematis alpina (L.) Mill. (1768)

Ve výše uvedeném příkladě je Macracantha arcuata platný název(anglická Wikipedie), zatímco původní název, který taxonu přiřadil Fabricius, je dnes veden jako synonymum. Ve druhém příkladě byl Clematis alpina původně popsán Carlem Linné pod jiným názvem, který později upravil Miller. Pokud je původní název druhu dnes uznán, pak je veden jako dříve platné synonymum.

V oboru botaniky zaujímá literatura významnou roli, jelikož samotné zveřejnění taxonu odpovídajícím způsobem v odpovídající publikaci zaručuje jeho uznání. Z toho důvodu se v soudobé vědecké literatuře při taxonomizaci vždy používá zkrácený zápis zahrnující autora, datum a název publikace. Vzhledem k tomu, že Wikidruhy jsou vědeckým nástrojem, je nutno tuto konvenci dodržovat, ať už v oddílu názvů nebo synonym. V tomto ohledu Wikidruhy následují konvence ustanovené v International Plant Names Index a podobných stránkách, jakož i World Checklist of Selected Plant Families.

 Botanika: Sciadopitys verticillata (Thunb.) Siebold & Zucc., Fl. Jap. 2(1): 3 (1842).

Vzhledem k tomu, že se Wikidruhy stále vyvíjejí, je nyní vhodné přidat do oddílu názvů i nějaké informace navíc. V případě zoologie jsou to typová lokalita a lokalita holotypu. V případě botaniky je to typ taxonu, jelikož typový druh rodu lze považovat za zásadní taxonomickou informaci.

 Zoologie: Wagimo signatus Butler, [1882].
Type Locality: Japan, Hokkaido, "Kuramatsunai, August".
Holotype: BMNH (Fenton).
 Botanika: Vella L., Sp. Pl. 2: 641 (1753).
Type species: Vella pseudocytisus L., Sp. Pl. 2: 641 (1753).

Typová lokalita

Některé zdroje poskytují informace o holotypech. Holotyp je jedinec druhu, na základě kterého autor druh popsal. Většinou je to tedy zároveň poprvé, kdy byl organismus daného druhu nalezen. Typová lokalita představuje popis místa a prostředí, kde byl holotyp nalezen. Informace o ní ze zdroje přebírejte co možná nejpodrobněji.

 Type locality: Ecuador, Esmeraldas Province, Cordillera de Toisán, Río Piedras, Los Pambiles, 00°32'N, 78°38'W, 1200 m elevation.

Typová lokalita se uvádí jen u taxonů na úrovni druhů a nižších.

Typový materiál

Holotypy (a ostatní typový materiál) bývají někdy uloženy v muzeích, což umožňuje veřejnosti přímo si exemplář prohlédnout. Pokud je exemplář takto uložen, získává „štítek“, který se skládá ze zkratky muzea a inventárního čísla, pod kterým je v daném muzeu veden. To umožňuje odborníkům dále zkoumat např. znaky typového exempláře či poznámky původního autora. Všechny holotypy jsou uvedeny na hlavní stránce holotypů. Odkaz by měl směřovat na Holotype, ale měl by být pojmenován zkratkou muzea. (Kliknutím na editaci následující sekce zjistíte, jak se to dělá.)

 Holotype: EPN 851241.

Holotyp se týká pouze úrovně druhů a nižší (pro vyšší taxonomické úrovně uvádějte typový druh či typový rod). Dodržujte také správné pojmenování; rozlišujte, zda se jedná o holotyp, lektotyp, neotyp apod.

Synonyma a synonymie

Taxonomie je proměnlivá věda. Ve světle nových znalostí se často stává, že názvy taxonů se mohou změnit. Pokud se ukáže, že dva taxony, které byly dříve popsány pod dvěma různými názvy, jsou ve skutečnosti jednou a touž entitou, pak se uznává dříve použité ze dvou jmen a to novější se stane jeho „synonymem“. Poměrně často se stává, že autor pod tíhou nových důkazů přeřadí určený druh do jiného rodu, než ve kterém byl popsán původně. Tím zůstává zachováno původní druhové jméno a vzniká tzv. „nová kombinace“ (angl. „New Combination“). Nové kombinace nejsou přísně vzato „synonymy“, v praxi se s nimi ale často pracuje podobným způsobem, jedná-li se o historii určení taxonu. Pokud se tedy v tomto oddílu článku budou vyskytovat synonyma společně s novými kombinacemi, je vhodné použít nadpis „Synonymie“ (angl. „Synonymy“), kterýžto termín pokrývá historii názvů taxonu jako celek. To je praktické proto, že potenciální čtenář možná hledá jak nové kombinace, tak synonyma. Pořadí názvů je přitom vhodnější volit chronologicky než abecedně. V botanice je běžné uvádět synonyma do podskupin – rozlišuje se basionym, homotypická a heterotypická synonyma, což je opět praktické pro potenciální čtenáře.

Oddíl synonym přidávejte jako podsekci 3. úrovně oddílu názvů a pojměte ji jako odrážkový seznam.

Příklad (zoologie):


=={{int:Name}}==

''Anthene liodes'' ({{a|William Chapman Hewitson|Hewitson}}, 1874).

==={{int:Synonymy}}===

*''Lycaenesthes liodes'' Hewitson, 1874: 349.
*''Lycaena adherbal'' Mabille, 1877: 217. Synonymy in Stempffer, 1967: 192.
*''Anthene liodes'' (Hewitson); Stempffer, 1967: 192. New combination.

Vytvořte (pokud neexistují) také stránky Lycaenesthes liodes a Lycaena adherbal, které budou obsahovat pouze přesměrování na stránku Anthene liodes:

#REDIRECT [[Anthene liodes]]

Příklad (botanika):

=={{int:Name}}==

''Pinus clausa'' ({{aut|Chapman}} ex {{aut|Engelm.}}) {{aut|Vasey}} & {{aut|Sarg.}}, Rep. for. N. America 199. (1884)

==={{int:Synonyms}}=== 

{{BA}}
**''Pinus inops'' var. ''clausa'' {{aut|Chapm.}} ex {{aut|Engelm.}}, Bot. Gaz. 2: 125. (1877)
{{HOT}}
**''Pinus inops'' subsp. ''clausa'' ({{aut|Chapm.}} ex {{aut|Engelm.}}) {{aut|Engelm.}}, Trans. Acad. Sci. St. Louis 4: 177. (1880)
**''Pinus virginiana'' subsp. ''clausa'' ({{aut|Chapm.}} ex {{aut|Engelm.}}) {{aut|Eckenw.}}, Conifers World: 647. (2009)
{{HET}}
**''Pinus clausa'' var. ''immuginata'' {{aut|D.B.Ward}}, Castanea 28: 4. (1963)
**''Pinus clausa'' subsp. ''immuginata'' ({{aut|D.B.Ward}}) {{aut|A.E.Murray}}, Kalmia 13: 22. (1983)

Modelový příklad

Kompletní oddíl názvů by měl vypadat zhruba následovně:

=={{int:Name}}==
''Glomus przelewicense'' {{a|Janusz Błaszkowski|Błaszk.}}, 1988.
 
Host-Substratum/Locality: From soil under ''[[Thuja occidentalis]]'': Poland
 
Holotype: {{Repository link|DPP}} 578
 
==={{int:Synonyms}}=== 
* ''Glomus przelewicensis'' {{aut|Błaszk.}}, 1988
* ''Diversispora przelewicensis'' {{a|Fritz Oehl|Oehl}}, 2011

Po uložení (nebo při náhledu) se pak zobrazí toto:

Name

Glomus przelewicense Błaszk., 1988.

Host-Substratum/Locality: From soil under Thuja occidentalis: Poland

Holotype: DPP 578

Synonyms

  • Glomus przelewicensis Błaszk., 1988
  • Diversispora przelewicensis Oehl, 2011

Šablony autorů

Namísto odkazů v hranatých závorkách je dobré používat autorské šablony {{A}}, respektive {{Aut}} (v uvedeném pořadí). Jména autorů se tím mimo jiné správně naformátují do kapitálek. Šablona {{A}} zároveň vytoří odkaz na stránku o autorovi, šablona {{Aut}} nikoli.

=={{int:Name}}==
''Glomus przelewicense'' {{a|Janusz Błaszkowski|Błaszk.}}, 1988
 
Host-Substratum/Locality: From soil under ''[[Thuja occidentalis]]'': Poland
 
Holotype: {{Repository link|DPP}} 578
 
==={{int:Synonyms}}===

* ''Glomus przelewicensis'' {{aut|Błaszk.}}, 1988

Po uložení (nebo při náhledu) se pak zobrazí toto:

Name

Glomus przelewicense Błaszk., 1988

Host-Substratum/Locality: From soil under Thuja occidentalis: Poland

Holotype: DPP 578

Synonyms

  • Glomus przelewicensis Błaszk., 1988

Zvláštní případ: Názvosloví u plazů a obojživelníků

  • Názvy podle Hosera: Názvoslovný chaos a taxonomická destabilizace vyvolaná pracemi Hosera (2013, 2014a,b, 2018a,b a mnoho dalších prací, jak je zdokumentováno ve Wüster et al. 2021) vedla k dosud nepoznané reakci vědecké komunity, spočívající v odmítnutí dotyčných prací. Hoser se ve svých taxonomických a názvoslovných postupech opakovaně a kontinuálně odchyluje od konvenčních standardů vědecké analýzy a recenzních řízení. Během své činnosti od roku 2000 do ledna 2021 popsal pouze 15 nových taxonů želv, ale u dalších 1795 taxonů se pokusil prosadit nové názvy – konkrétně jde o 1453 plazů, 290 žab, 46 savců, 4 pavouky a 2 taxony ryb (Wüster et al. 2021). Jeho počínání hodnotíme jako narušování systému, názvoslovnou destabilizaci a popírání Mezinárodních pravidel zoologické nomenklatury (ICZN 1999), navíc v rozporu s etickými pravidly oboru. Dále podotýkáme, že samonákladem vydávané publikace Australasian Journal of Herpetology nepovažujeme za objektivní vědecké publikace (Kaiser et al. 2013; Kaiser 2014; Rhodin et al. 2015; Wüster et al. 2021).
  • Ve spolupráci se skupinou reprezentující globální herpetologickou a zoologickou komunitu jsme Mezinárodní komisi pro zoologickou nomenklaturu (ICZN) zaslali oficiální výzvu, aby použila svou plenární sílu a prohlásila Hoserovy práce za nomenklaturně neplatné (Rhodin et al. 2015). ICZN ve své reakci z roku 2021 prohlásila, že nemůže formálně potvrdit ani odmítnout platnost Hoserových názvů.
  • Vzhledem ke stanovisku ICZN a Hoserově názvoslovně destabilizujícím novinkám a konfrontačním, neetickým postupům, souhlasíme nyní s doporučením Wüstera et al. (2021) a 464 dalších signatářů-zoologů, kteří navrhují pokračovat v odmítání Hoserových prací jakožto nevědeckých a narušitelských. Komunita se také rozhodla používat náhradní názvy taxonů (tzv. aspidonyma). Souhlasíme také s analýzou Krella (2021), který ve své práci navrhuje řešení situace prostou preferencí určitého pojmenování vědeckou komunitou. Od nynějška tedy hodláme se všemi Hoserovými pojmenováními nakládat jako s nomina rejecta a preferovat alternativní aspidonyma jakožto vědecky oprávněné, platně publikované a používané názvy.
    • Pracovní skupina taxonomie želv (Turtle Taxonomy Working Group). In press (2021). Turtles of the World: Annotated Checklist and Atlas (9th Ed.). Chelonian Research Monographs No. 8.

Databáze plazů

The Reptile Database, největší plazí checklist zde užívaný, také vydal prohlášení, že nebude podporovat používání názvů vzešlých z taxonomického vandalismu. Scott Thomson (Faendalimas) talk 20:58, 27 May 2021 (UTC)[reply]

Reference

Oddíl systematického zařazení Name section/cs Oddíl referencí