ویکی‌گونه:محلی‌سازی

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Wikispecies:Localization and the translation is 64% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Afrikaans • ‎Bahasa Indonesia • ‎Bahasa Melayu • ‎Cymraeg • ‎English • ‎Jawa • ‎Nederlands • ‎Scots • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎català • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎interlingua • ‎italiano • ‎kurdî • ‎magyar • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎slovenčina • ‎suomi • ‎čeština • ‎Ελληνικά • ‎беларуская (тарашкевіца)‎ • ‎македонски • ‎русский • ‎українська • ‎עברית • ‎العربية • ‎سرائیکی • ‎فارسی • ‎বাংলা • ‎മലയാളം • ‎ქართული • ‎中文 • ‎日本語 • ‎한국어

محلی‌سازی فرایندی است از سازگارسازی رابط کاربری ویکی‌گونه برای زبان‌های بومی کاربران. شما می‌توانید به ما با ترجمه به یک زبان که می‌دانید کمک کنید. لطفاً در صفحه بحث برای اعلام به یک مدیر پست بگذارید.

شما می‌توانید موقتاً به زبان ارجح خودتان تعویض کنید:

صفحات آرایه

انگلیسی سایر زبان‌ها شما خواهید دید
Taxonavigation ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Taxonavigation
Name ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Name
References ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh References
Primary references ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Primary references
Additional references ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Additional references
Vernacular names ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Vernacular names
Synonyms ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Synonyms
Synonymy ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Synonymy
Basionym ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Basionym
Heterotypic ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Heterotypic
Homotypic ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Homotypic
Monotypic ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Monotypic
Replaced synonym ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Replaced synonym
Replaced ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Replaced
Misapplied names ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Misapplied names
Misapplied ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Misapplied
Alternative combinations ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Alternative combinations
Original combination ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Original combination
Original name ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Original name
Protonym ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Protonym
Homonym ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Homonym
Homonyms ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Homonyms
Hybrids ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Hybrids
Gender ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Gender
Editors ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Editors
Type data ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Type data
Type genus ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Type genus
Type species ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Type species
Typus ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Typus
Type locality ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Type locality
Type material ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Type material
Holotype ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Holotype
Holotypus ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Holotypus
Holotypes ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Holotypes
Lectotype ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Lectotype
Lectotypus ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Lectotypus
Lectotypes ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Lectotypes
Syntype ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Syntype
Syntypus ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Syntypus
Syntypes ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Syntypes
Paratype ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Paratype
Paratypus ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Paratypus
Paratypes ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Paratypes
Isotype ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Isotype
Isotypus ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Isotypus
Isotypes ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Isotypes
Overview of species ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Overview of species
Overview of genera ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Overview of genera
Overview of familiae ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Overview of familiae
Overview of ordines ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Overview of ordines
Alternative classifications ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Alternative classifications
Conservation status ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Conservation status
Distribution ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Distribution
Native distribution areas ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Native distribution areas
Mentions ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Mentions
Other taxon names ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Other taxon names
Species group ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Species group
Genus group ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Genus group
Etymology ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Etymology

صفحات اقتدار

انگلیسی سایر زبان‌ها شما خواهید دید
Name ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Name
Alias ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Alias
Author abbreviation ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Author abbreviation
Author name abbreviation ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Author name abbreviation
Botanist name abbreviation ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Botanist name abbreviation
Zoologist name abbreviation ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Zoologist name abbreviation
IPNI ID ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh IPNI ID
Zoobank ID ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh ZooBank ID
taxon names authored by ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh taxon names authored by
Wikispecies user page ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Wikispecies user page
Links ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Links
External links ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh External links
Authored taxa ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Authored taxa
Eponyms ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Eponyms
Eponymy ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Eponymy
Patronyms ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Patronyms
Publications ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Publications
Abbreviation ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Abbreviation
Acarologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh acarologist
Agrostologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh agrostologist
Annelidologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh annelidologist
Arachnologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh arachnologist
Archaeozoologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh archaeozoologist
Arthropodologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh arthropodologist
Bacteriologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh bacteriologist
Biologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh biologist
Botanist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh botanist
Bryologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh bryologist
Bryozoologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh bryozoologist
Carcinologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh carcinologist
Chiropterist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh chiropterist
Cirripedologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh cirripedologist
Coleopterist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh coleopterist
Cnidariologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh cnidariologist
Dipterist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh dipterist
Echinodermologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh echinodermologist
Entomologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh entomologist
Geneticist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh geneticist
Geologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh geologist
Helminthologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh helminthologist
Hemipterist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh hemipterist
Herpetologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh herpetologist
Ichthyologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh ichthyologist
Lepidopterist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh lepidopterist
Lichenologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh lichenologist
Malacologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh malacologist
Mammalogist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh mammalogist
Microbiologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh microbiologist
Micropalaeontologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh micropalaeontologist
Mycologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh mycologist
Myriapodologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh myriapodologist
Myrmecologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh myrmecologist
Naturalist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh naturalist
Nematologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh nematologist
Ornithologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh ornithologist
Ostracodologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh ostracodologist
Palaeontologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh palaeontologist
Paleobotanist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh paleobotanist
Paleoentomologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh paleoentomologist
Paleoichthyologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh paleoichthyologist
Paleomalacologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh paleomalacologist
Paleomammalogist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh paleomammalogist
Paleornithologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh paleornithologist
Paleozoologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh paleozoologist
Parasitologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh parasitologist
Phycologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh phycologist
Primatologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh primatologist
Pteridologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh pteridologist
Protozoologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh protozoologist
Spongiologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh spongiologist
Tardigradologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh tardigradologist
Zoologist ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh zoologist

صفحات مخزن

انگلیسی سایر زبان‌ها شما خواهید دید
Name ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Name
Repository ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Repository

صفحات انتشار

انگلیسی سایر زبان‌ها شما خواهید دید
Name ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Name
ISSN ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh ISSN
Publisher ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Publisher
Publication frequency ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Publication frequency
Open access status ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Open access status
In press ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh In press
Nomenclatural acts ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Nomenclatural acts
Date of publication ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Date of publication
Publication date ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Publication date
New names ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh New names
New taxa ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh New taxa
Other names ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Other names
No new names ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh No new names
No new taxa ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh No new taxa
Primary type fixation ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Primary type fixation
Primary type fixations ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Primary type fixations

محلی‌سازی رابط سایت (پیام‌های سفارشی)

نوار کناری

انگلیسی سایر زبان‌ها شما خواهید دید
pump-description ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Discussions
templates-description ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Templates
charter-description ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Charter
rfc-description ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Requests for Comment
coverage-description ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Meta-Wiki

Templates

English Other languages You will see
blocked ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Blocked user
blocks ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Blocks
documentation ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh documentation
Documentation subpage ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Documentation subpage
indefinite ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh indefinite
indefinitely ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh indefinitely
overview ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh overview
parameter ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh parameter
parameters ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh parameters
sandbox ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh sandbox
similar groups ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Similar groups
sockpuppet ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh sockpuppet
sockpuppets ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh sockpuppets
sockpuppeteer ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh sockpuppeteer
sockpuppeteers ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh sockpuppeteers
vandalism ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh vandalism
vandalizing ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh vandalizing
day ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh day
week ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh week
Taxa by author ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh List of taxon names authored by $1

Preferences

English Other languages You will see
gadget-section-MoreMenu ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh MoreMenu
gadget-section-Categories ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Categories

Generic interface items

English Other languages You will see
Blocks ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Blocks
Contents ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Contents
Directory ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Directory
Example ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Example
Examples ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Examples
Find all Wikispecies pages which cite this reference ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Find all Wikispecies pages which cite this reference
List may be incomplete ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh List may be incomplete
None ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh None
Notes ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Notes
Purpose ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Purpose
Reference page ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Reference page
See also ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh See also
Seealso ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh See also
Syntax ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Syntax
Template ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Template
Templates ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Templates
Usage ar bn bg ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Usage