ویکی‌گونه:محلی‌سازی

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Wikispecies:Localization and the translation is 100% complete.

Other languages:
Afrikaans • ‎Bahasa Indonesia • ‎Bahasa Melayu • ‎Cymraeg • ‎English • ‎Jawa • ‎Nederlands • ‎Scots • ‎Türkçe • ‎català • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎interlingua • ‎italiano • ‎kurdî • ‎magyar • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎slovenčina • ‎čeština • ‎Ελληνικά • ‎беларуская (тарашкевіца)‎ • ‎македонски • ‎русский • ‎українська • ‎עברית • ‎سرائیکی • ‎فارسی • ‎বাংলা • ‎മലയാളം • ‎ქართული • ‎中文 • ‎日本語 • ‎한국어

محلی‌سازی فرایندی است از سازگارسازی رابط کاربری ویکی‌گونه برای زبان‌های بومی کاربران. شما می‌توانید به ما با ترجمه به یک زبان که می‌دانید کمک کنید. لطفاً در صفحه بحث برای اعلام به یک مدیر پست بگذارید.

شما می‌توانید موقتاً به زبان ارجح خودتان تعویض کنید:

صفحات آرایه

انگلیسی سایر زبان‌ها شما خواهید دید
Taxonavigation ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Taxonavigation
Name ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Name
References ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh References
Primary references ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Primary references
Additional references ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Additional references
Vernacular names ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Vernacular names
Synonyms ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Synonyms
Synonymy ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Synonymy
Original combination ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Original combination
Original name ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Original name
Protonym ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Protonym
Homonym ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Homonym
Homonyms ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Homonyms
Editor ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Editor
Editors ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Editors
Type data ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Type data

صفحات اقتدار

انگلیسی سایر زبان‌ها شما خواهید دید
Name ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Name
Alias ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Alias
Botanist name abbreviation ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Botanist name abbreviation
Zoologist name abbreviation ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Zoologist name abbreviation
IPNI ID ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh IPNI ID
Zoobank ID ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh ZooBank ID
Wikispecies user page ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Wikispecies user page
Links ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Links
Authored taxa ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Authored taxa
Eponyms ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Eponyms
Patronyms ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Patronyms
Publications ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Publications
Abbreviation ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Abbreviation
Acarologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Acarologist
Agrostologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Agrostologist
Annelidologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Annelidologist
Arachnologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Arachnologist
Archaeozoologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Archaeozoologist
Arthropodologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Arthropodologist
Bacteriologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Bacteriologist
Biologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Biologist
Botanist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Botanist
Bryologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Bryologist
Bryozoologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Bryozoologist
Carcinologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Carcinologist
Chiropterist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Chiropterist
Cirripedologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Cirripedologist
Coleopterist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Coleopterist
Cnidariologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Cnidariologist
Dipterist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Dipterist
Echinodermologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Echinodermologist
Entomologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Entomologist
Geneticist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Geneticist
Geologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Geologist
Helminthologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Helminthologist
Hemipterist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Hemipterist
Herpetologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Herpetologist
Ichthyologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Ichthyologist
Lepidopterist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Lepidopterist
Lichenologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Lichenologist
Malacologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Malacologist
Mammalogist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Mammalogist
Microbiologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Microbiologist
Micropalaeontologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Micropalaeontologist
Mycologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Mycologist
Myriapodologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Myriapodologist
Myrmecologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Myrmecologist
Naturalist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Naturalist
Nematologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Nematologist
Ornithologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Ornithologist
Ostracodologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Ostracodologist
Palaeontologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Palaeontologist
Paleobotanist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Paleobotanist
Paleoentomologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Paleoentomologist
Paleoichthyologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Paleoichthyologist
Paleomalacologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Paleomalacologist
Paleomammalogist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Paleomammalogist
Paleornithologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Paleornithologist
Paleozoologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Paleozoologist
Parasitologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Parasitologist
Phycologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Phycologist
Primatologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Primatologist
Pteridologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Pteridologist
Protozoologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Protozoologist
Spongiologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Spongiologist
Tardigradologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Tardigradologist
Zoologist ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Zoologist

صفحات مخزن

انگلیسی سایر زبان‌ها شما خواهید دید
Name ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Name

صفحات انتشار

انگلیسی سایر زبان‌ها شما خواهید دید
Name ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Name
ISSN ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh ISSN
Publisher ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Publisher
Publication frequency ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Publication frequency
Open access status ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Open access status
In press ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh In press
Nomenclatural acts ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Nomenclatural acts
New names ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh New names

محلی‌سازی رابط سایت (پیام‌های سفارشی)

نوار کناری

انگلیسی سایر زبان‌ها شما خواهید دید
pump-description ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Discussions
templates-description ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Templates
charter-description ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Charter
rfc-description ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Requests for Comment
coverage-description ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh Coverage at Meta-Wiki
Otherlanguages ar bn ca cy cs da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko ms nl pa pl pt ru sk sq sr sv sw tr zh In Wikipedia