Wikispecies:Lokalisering

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Wikispecies:Localization and the translation is 100% complete.

Lokalisering är en process av att anpassa Wikispecies gränssnitt till användarens modersmål. Du hjälpa oss med att översätta till ett språk som du behärskar. Skriv frågor eller ansökningar på diskussionssidan för att meddela en administratör.

Om du tror att sidan visar föråldrad information även efter att du laddar om sidan i din webbläsare, behöver du rensa sidans servercache för att visa en uppdaterad version. Det tar bara några sekunder, och du kommer automatiskt tillbaka till den här sidan.

Taxonsidor

Inmatning för taxonsidor
Engelska Andra språk Du kommer att se
Taxonavigation af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Taxonavigation
Name af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Namn
Tribus af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Tribus
Subtribus af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Undertribus
References af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Källor
Primary references af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Primära referenser
Additional references af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Övriga referenser
Vernacular names af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Trivialnamn
Synonym af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Synonym
Synonyms af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Synonymer
Synonymy af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Synonymi
In synonymy af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh I synonymi
synonymised by af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh synonymised by
synonymized by af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh synonymized by
Basionym af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Basionym
Heterotypic af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Heterotypisk
Homotypic af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Homotypisk
Monotypic af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Monotypisk
replacement name for af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh replacement name for
Replaced synonym af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Ersatt synonym
Replaced af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Ersatt
Replaced by af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Ersatt med
Misapplied names af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Felaktigt tillämpade namn
Misapplied af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Felaktigt tillämpat
Alternative combinations af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Alternativ namnkombination
monotypy af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh monotypisk
by monotypy af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh genom monotypi
Type by monotypy af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Type by monotypy
by original designation af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh by original designation
subsequent designation af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh subsequent designation
by subsequent designation af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh by subsequent designation
by subsequent designation of af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh by subsequent designation of
by subsequent designation by af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh by subsequent designation by
original designation af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh originalbeteckning
Original description af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Ursprunglig beskrivning
Original combination af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Ursprunglig namnkombination
Combinations af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Kombinationer
Original name af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Ursprungligt namn
Protonym af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Protonym
Homonym af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Homonym
Homonyms af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Homonymer
Hemihomonym af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Hemihomonym
Hemihomonyms af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Hemihomonymer
Isonym af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh isonym
Hybrids af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Hybrider
Gender af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Grammatiskt genus
Editors af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Redaktörer
Type data af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Typdata
Typification details af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Typification details
Type genus af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Typsläkte
Type species af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Typart
Type specimen af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Typspecimen
Typus af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Typus
Type af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh typ
Type locality af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Typlokal
Type host af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Värd för typspecimen
Host af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Värd
Locus typicus af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Typlokal
Locality af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Lokalitet
Type material af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Typmaterial
Type catalog af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh typkatalog
Type catalogs af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh typkataloger
Type catalogue af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh typkatalog
Type catalogues af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh typkataloger
Source af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Källa
Sources af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Källor
Host-substratum af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Värdsubstrat
Host-substrate af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Värdsubstrat
Bionomy af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Fysiologi
Type horizon af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Type horizon
Type horizon and locality af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Type horizon and locality
Holotype af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Holotyp
Holotypus af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Holotypus
Holotypes af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Holotyper
Hapantotype af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Hapantotyp
Hapantotypus af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Hapantotypus
Hapantotypes af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Hapantotyper
Lectotype af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Lektotyp
Lectotypus af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Lektotypus
Lectotypes af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Lektotyper
Isolectotype af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Isolektotyp
Isolectotypus af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Isolektotypus
Isolectotypes af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Isolektotyper
Syntype af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Syntyp
Syntypus af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Syntypus
Syntypes af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Syntyper
Paratype af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Paratyp
Paratypus af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Paratypus
Paratypes af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Paratyper
Allotype af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Allotyp
Allotypus af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Allotyp
Allotypes af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Allotyper
Isotype af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Isotyp
Isotypus af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Isotypus
Isotypes af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Isotyper
Neotype af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh neotyp
Isoneotype af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh isoneotyp
Iconotype af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Ikonotyp
Iconotypus af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Ikonotyp
Iconotypes af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Ikonotyper
Overview of species af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Översikt av arter
Conspectus specierum af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Översikt av arter
Overview of genera af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Översikt av släkten
Conspectus generum af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Översikt av släkten
Overview of familiae af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Översikt av familjer
Overview of familiarum af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Översikt av familjer
Conspectus familiarum af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Översikt av familjer
Overview of ordines af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Översikt av ordningar
Conspectus ordinum af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Översikt av ordningar
Alternative classifications af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Alternativ klassificering
Conservation status af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Bevarandestatus
Distribution af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Utbredningsområde
Native distribution areas af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Naturligt utbredningsområde
Mentions af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Omnämnanden
Fossil range af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Fossil range
Other taxon names af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Andra taxon-namn
Species group af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Artgrupp
Genus group af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Genusgrupp
Etymology af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Etymologi

Vanligt förekommande konjunktioner etc.

Generiska objekt i gränssnittet
Engelska Andra språk Du kommer att se
and af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh och
or af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh eller
unique af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh unik
unknown af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh ej känd
accepted as af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh accepterad som
feminine af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh femininum
masculine af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh maskulinum
neuter af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh neutrum
female af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Hona
male af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Hane

Notera att "female" och "male" ovan är substantiv.

Auktorssidor

Inmatning för auktorssidor
Engelska Andra språk Du kommer att se
Name af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Namn
full name af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh fullständigt namn
Alias af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Alias
born af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh född
née af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh namn som ogift
Author abbreviation af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Auktorsförkortning
Author abbreviations af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Auktorsförkortningar
Author name abbreviation af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Auktorsnamnförkortning
Author name abbreviations af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Auktorsnamnförkortningar
Botanist name abbreviation af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Auktorsnamn (botanik)
Zoologist name abbreviation af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Auktorsnamnsförkortning (zoologi)
Zoologist name abbreviations af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Auktorsnamnsförkortningar (zoologi)
Standard abbreviation af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Auktorsförkortning
Standard abbreviations af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Auktorsförkortningar
Standard author abbreviation af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Auktorsnamnförkortning
Standard author abbreviations af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Auktorsnamnförkortningar
IPNI ID af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh IPNI-ID
IPNI standard form af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh standardform i IPNI
Standard IPNI form af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh standardform i IPNI
Outdated af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Utdaterad
Zoobank ID af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Zoobank-ID
taxon names authored by af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh namn på taxa beskrivna av
Wikispecies user page af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Wikispecies-användarsida
Links af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Länkar
External links af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Externa länkar
Authored taxa af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Beskrivna taxa
Eponyms af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Eponymer
Eponymy af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Eponymi
Patronyms af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Patronymer
Publications af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Publikationer
Abbreviation af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Förkortning
Acarologist af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh akarolog
Agrostologist af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh agrostolog
Annelidologist af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Annelidologist
Arachnologist af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh araknolog
Archaeozoologist af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh arkeozoolog
Arthropodologist af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Arthropodologist
Bacteriologist af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh bakteriolog
Biologist af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh biolog
Botanist af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh botaniker
Bryologist af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh bryolog
Bryozoologist af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Bryozoologist
Carcinologist af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh karcinolog
Chiropterist af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Chiropterist
Cirripedologist af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Cirripedologist
Coleopterist af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh koleopterolog
Cnidariologist af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Cnidariologist
Dipterist af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh dipterolog
Echinodermologist af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Echinodermolog
Entomologist af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh entomolog
Geneticist af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh genetiker
Geologist af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh geolog
Helminthologist af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh helmintolog
Hemipterist af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Hemipterist
Herpetologist af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh herpetolog
Ichthyologist af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh iktyolog
Lepidopterist af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh lepidopterist
Lichenologist af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh lichenolog
Malacologist af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms