Viktor Nikolaevich Dubatolov

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search

Viktor Nikolaevich Dubatolov (1 February 1924 — 3 April 2011), Russian (Soviet) palaeontologist.

русский: Виктор Николаевич Дубатолов

Author abbreviation: V.N. Dubat.

Taxon names authored

(List may be incomplete)

Publications

[edit]

(List may be incomplete)

  • Dubatolov, V.N. 1987. Iskopayemyye izvestkovyye vodorosli. Morfologiya, sistematika, metody izucheniya [Fossil Calcareous Algae. Morphology, taxonomy, methods of study]. Trudy Instituta geologii i geofiziki Sibirskogo otdeleniya Akademii Nauk SSSR 674: 1–227. [in Russian] Reference page
  • Dubatolov, V.N. & Moskalenko, T.A. (Eds.) 1988. Izvestkovyye vodorosli i stromatolity (sistematika, biostratigrafiya, fatsial'nyy analiz). pp. 230, 40 plates. Novosibirsk: Nauka Sibirskoe Otdelenie. [in Russian] Reference page
[edit]