Tamara Alexandrovna Moskalenko

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search

Tamara Alexandrovna Moskalenko (1924–2021), Russian (Soviet) palaeontologist.

русский: Тамара Александровна Москаленко

IPNI standard form: Moskalenko

Taxon names authored

(List may be incomplete)

Publications

[edit]

(List may be incomplete)

1957

[edit]
  • Moskalenko, T.A. 1957. Deyaki Dasycladaceae z ordovyka Prybaltyky [Some Dasycladaceae from the Ordovician of Cis-Baltics]. Naukovi zapysky Chernivetskogo Derzhavnogo Universytetu 22(2): 232–253. [in Ukrainian]. Reference page

1970

[edit]

1988

[edit]
  • Dubatolov, V.N. & Moskalenko, T.A. (Eds.) 1988. Izvestkovyye vodorosli i stromatolity (sistematika, biostratigrafiya, fatsial'nyy analiz). pp. 230, 40 plates. Novosibirsk: Nauka Sibirskoe Otdelenie. [in Russian] Reference page

2016

[edit]


Authority control