User:Rocket000/sg

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search
 1. Macrotoma (Bandar) fisheri : Macrotoma fisheri
 2. Megaderma (Lyroderma) lyra : Megaderma lyra
 3. Megaderma (Megaderma) spasma : Megaderma spasma
 4. Megajapyx (Homojapyx) major : Megajapyx major
 5. Megopis (Aegosoma) sinica : Megopis sinica
 6. Megopis (Spinimegopis) formosana : Megopis formosana
 7. Melonycteris (Nesonycteris) fardoulisi : Melonycteris fardoulisi
 8. Melonycteris (Nesonycteris) woodfordi : Melonycteris woodfordi
 9. Molossops (Molossops) temminckii : Molossops temminckii
 10. Monodontides (Monodontides) musina : Monodontides musina
 11. Mops (Mops) condylurus : Mops condylurus
 12. Mops (Mops) midas : Mops midas
 13. Mops (Mops) sarasinorum : Mops sarasinorum
 14. Mops (Xiphonycteris) brachypterus : Mops brachypterus
 15. Morpho (Balachowskyna) aurora : Morpho aurora
 16. Morpho (Cypritis) rhetenor : Morpho rhetenor
 17. Morpho (Cytheritis) sulkowskyi : Morpho sulkowskyi
 18. Morpho (Iphimedeia) amphitryon : Morpho amphitryon
 19. Morpho (Iphimedeia) cisseis : Morpho cisseis
 20. Morpho (Iphimedeia) hecuba : Morpho hecuba
 21. Murina (Murina) cyclotis : Murina cyclotis
 22. Murina (Murina) florium : Murina florium
 23. Murina (Murina) huttoni : Murina huttoni
 24. Murina (Murina) leucogaster : Murina leucogaster
 25. Murina (Murina) suilla : Murina suilla
 26. Noctilio (Dirias) albiventris : Noctilio albiventris
 27. Oreolyce (Arletta) vardhana : Oreolyce vardhana
 28. Oreolyce (Oreolyce) archena : Oreolyce archena
 29. Ornithoptera (Aetheoptera) victoriae : Ornithoptera victoriae
 30. Ornithoptera (Ornithoptera) priamus : Ornithoptera priamus
 31. Ornithoptera (Schoenbergia) goliath : Ornithoptera goliath
 32. Papilio (Achillides) krishna : Papilio krishna
 33. Papilio (Achillides) ulysses : Papilio ulysses
 34. Papilio (Chilasa) epycides : Papilio epycides
 35. Papilio (Menelaides) deiphobus : Papilio deiphobus
 36. Papilio (Menelaides) iswara : Papilio iswara
 37. Papilio (Menelaides) tydeus : Papilio tydeus
 38. Papilio (Pterourus) multicaudatus : Papilio multicaudatus
 39. Papilio (Pterourus) palamedes : Papilio palamedes
 40. Papilio (Pterourus) scamander : Papilio scamander
 41. Papilio (Pterourus) zagreus : Papilio zagreus
 42. Parnassius (Parnassius) phoebus : Parnassius phoebus
 43. Parnassius (Parnassius) tianschanicus : Parnassius tianschanicus
 44. Parnassius (Sachaia) simo : Parnassius simo
 45. Peropteryx (Peronymus) leucoptera : Peropteryx leucoptera
 46. Peropteryx (Peropteryx) kappleri : Peropteryx kappleri
 47. Peropteryx (Peropteryx) trinitatis : Peropteryx trinitatis
 48. Phyllonycteris (Phyllonycteris) poeyi : Phyllonycteris poeyi
 49. Pidonia (Pidonia) limbaticollis : Pidonia limbaticollis
 50. Pidonia (Pidonia) obscurior : Pidonia obscurior
 51. Pidonia (Pidonia) shikokensis : Pidonia shikokensis
 52. Pipistrellus (Perimyotis) subflavus : Pipistrellus subflavus
 53. Pipistrellus (Pipistrellus) angulatus : Pipistrellus angulatus
 54. Pipistrellus (Pipistrellus) ceylonicus : Pipistrellus ceylonicus
 55. Pipistrellus (Pipistrellus) hesperidus : Pipistrellus hesperidus
 56. Pipistrellus (Pipistrellus) hesperus : Pipistrellus hesperus
 57. Pipistrellus (Pipistrellus) javanicus : Pipistrellus javanicus
 58. Pipistrellus (Pipistrellus) kuhlii : Pipistrellus kuhlii
 59. Pipistrellus (Pipistrellus) paterculus : Pipistrellus paterculus
 60. Pipistrellus (Pipistrellus) pipistrellus : Pipistrellus pipistrellus
 61. Pipistrellus (Pipistrellus) rueppellii : Pipistrellus rueppellii
 62. Pipistrellus (Pipistrellus) rusticus : Pipistrellus rusticus
 63. Pipistrellus (Pipistrellus) tenuis : Pipistrellus tenuis
 64. Plebejus (Agriades) glandon : Plebejus glandon
 65. Plebejus (Albulina) orbitulus : Plebejus orbitulus
 66. Plebejus (Lycaeides) idas : Plebejus idas
 67. Plebejus (Plebejides) pylaon : Plebejus pylaon
 68. Polyommatus (Agrodiaetus) schuriani : Polyommatus schuriani
 69. Polyommatus (Cyaniris) semiargus : Polyommatus semiargus
 70. Polyommatus (Polyommatus) eros : Polyommatus eros
 71. Polyommatus (Polyommatus) erotides : Polyommatus erotides
 72. Polyommatus (Polyommatus) icadius : Polyommatus icadius
 73. Polyommatus (Polyommatus) icarus : Polyommatus icarus
 74. Protaetia (Pseudocalopotosia) ishigakia : Protaetia ishigakia
 75. Pteronotus (Chilonycteris) macleayii : Pteronotus macleayii
 76. Pteronotus (Chilonycteris) quadridens : Pteronotus quadridens
 77. Pteronotus (Phyllodia) parnellii : Pteronotus parnellii
 78. Pteronotus (Pteronotus) davyi : Pteronotus davyi
 79. Rhagium (Rhagium) heyrovskyi : Rhagium heyrovskyi
 80. Rousettus (Rousettus) aegyptiacus : Rousettus aegyptiacus
 81. Rousettus (Rousettus) amplexicaudatus : Rousettus amplexicaudatus
 82. Rousettus (Rousettus) leschenaultii : Rousettus leschenaultii
 83. Saliocleta (Norraca) acyptera : Saliocleta acyptera
 84. Saliocleta (Saliocleta) eustachus : Saliocleta eustachus
 85. Sancterila (Armentulus) shelfordii : Sancterila shelfordii
 86. Sancterila (Celarchus) archagathos : Sancterila archagathos
 87. Sancterila (Celarchus) hermarchus : Sancterila hermarchus
 88. Sancterila (Sancterila) deliciosa : Sancterila deliciosa
 89. Serianotus (Serianotus) punctilatera : Serianotus punctilatera
 90. Stauropus (Stauropus) teikichiana : Stauropus teikichiana
 91. Sturnira (Sturnira) lilium : Sturnira lilium
 92. Sturnira (Sturnira) ludovici : Sturnira ludovici
 93. Takapsestis (Neogaurena) semiobsoleta : Takapsestis semiobsoleta
 94. Takapsestis (Takapsestis) wilemaniella : Takapsestis wilemaniella
 95. Taphozous (Liponycteris) nudiventris : Taphozous nudiventris
 96. Taphozous (Taphozous) achates : Taphozous achates
 97. Taphozous (Taphozous) longimanus : Taphozous longimanus
 98. Taphozous (Taphozous) melanopogon : Taphozous melanopogon
 99. Taphozous (Taphozous) perforatus : Taphozous perforatus
 100. Taphozous (Taphozous) theobaldi : Taphozous theobaldi
 101. Tarsolepis (Tarsolepis) remicauda : Tarsolepis remicauda
 102. Tethea (Saronaga) consimilis : Tethea consimilis
 103. Tethea (Saronaga) oberthueri : Tethea oberthueri
 104. Tethea (Tethea) ampliata : Tethea ampliata
 105. Tethea (Tethea) octogesima : Tethea octogesima
 106. Tethea (Tethea) ocularis : Tethea ocularis
 107. Tethea (Tethea) or : Tethea or
 108. Troides (Troides) haliphron : Troides haliphron
 109. Udara (Penudara) albocaerulea : Udara albocaerulea
 110. Udara (Perivaga) cybele : Udara cybele
 111. Udara (Perivaga) mankowariensis : Udara mankowariensis
 112. Udara (Perivaga) meeki : Udara meeki
 113. Udara (Perivaga) owgarra : Udara owgarra
 114. Udara (Perivaga) sibatanii : Udara sibatanii
 115. Udara (Selmanix) ceyx : Udara ceyx
 116. Udara (Selmanix) santotomasana : Udara santotomasana
 117. Udara (Selmanix) selma : Udara selma
 118. Udara (Udara) akasa : Udara akasa
 119. Udara (Udara) aristius : Udara aristius
 120. Udara (Udara) camenae : Udara camenae
 121. Udara (Udara) cardia : Udara cardia
 122. Udara (Udara) coalita : Udara coalita
 123. Udara (Udara) cyma : Udara cyma
 124. Udara (Udara) dilecta : Udara dilecta
 125. Udara (Udara) dilectissima : Udara dilectissima
 126. Udara (Udara) drucei : Udara drucei
 127. Udara (Udara) placidula : Udara placidula
 128. Udara (Udara) rona : Udara rona
 129. Udara (Udara) toxopeusi : Udara toxopeusi
 130. Utetheisa (Pitasila) flavothoracica : Utetheisa flavothoracica
 131. Varanus (Empagusia) bengalensis : Varanus bengalensis
 132. Varanus (Empagusia) dumerilii : Varanus dumerilii
 133. Varanus (Euprepiosaurus) indicus : Varanus indicus
 134. Varanus (Odatria) acanthurus : Varanus acanthurus
 135. Varanus (Odatria) storri : Varanus storri
 136. Varanus (Odatria) tristis : Varanus tristis
 137. Varanus (Polydaedalus) albigularis : Varanus albigularis
 138. Varanus (Psammosaurus) griseus : Varanus griseus
 139. Varanus (Soterosaurus) salvator : Varanus salvator
 140. Varanus (Varanus) gouldii : Varanus gouldii
 141. Varanus (Varanus) panoptes : Varanus panoptes
 142. Xylocopa (Copoxyla) iris : Xylocopa iris
 143. Zygaena (Mesembrynus) araxis : Zygaena araxis
 144. Zygaena (Mesembrynus) aurata : Zygaena aurata
 145. Zygaena (Mesembrynus) lydia : Zygaena lydia
 146. Zygaena (Zygaena) ephialtes : Zygaena ephialtes