Georg Ossian Sars

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search
Georg Ossian Sars

Georg Ossian Sars (1837–1927), Norwegian zoologist (ostracodologist}.

 • University of Christiania.

Taxon names authored

(List may be incomplete)

Publications[edit]

(List may be incomplete)

1862[edit]

 • Sars G.O., 1862. Studios medic. G. O. Sars meddeelte en af talrige Afbildninger ledsaget Oversigt af de af ham i Omegnen af Christiania iagttagne Crustacea Cladocera. Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania År 1861: 144–167, Christiania 1862.

1863[edit]

1864[edit]

1865[edit]

 • Sars G.O., 1865. Om den aberrante Drebsdygruppe Cumacea og dens nordiske arter. Förhadlingar i Videnskabs-Selskabet i Christiania 1864: 128–208.

1866[edit]

 • Sars G.O., 1866. Oversigt af Norges marine Ostracoder. Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania År 1865: 1–130, Christiania.
 • Sars G.O., 1866. Beretning om en i Sommeren 1865 foretagen zoologisk Reise ved Kysterne af Christianias og Christianssands Stifter. Nyt magazin for naturvidenskaberne.

1871[edit]

 • Sars, G.O. 1871. Nya arter af Cumacea samlade under K. Svenska Korvetten Josephines Expedition i Atlantiska Oceanen år 1869 af F. A. Smitt och A. Ljungman. Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1: 71–81. BHL Reference page

1872[edit]

 • Sars, G.O. 1872 [1871]. Nye Echinodermer fra den norske kyst. Forhandlinger i Videnskabs-selskabet i Christiania, 1871: 1-31. BHL Reference page

1875[edit]

 • Sars, G.O. 1875. On Some Remarkable Forms of Animal Life From the Great Deeps off the Norwegian Coast. II. Researches on the Structure and Affinity of the genus Brisinga Based on the study of a New Species, Brisinga coronata. Christiana University: Christiania. 112pp. BHL Reference page

1878[edit]

 • Sars G.O., 1878. Bidrag til kundskaben om norges arktiske fauna: I. Mollusca regionis arcticae norvegiae. Oversigt over de i norges arktiske region forekommende blřddyr.
 • Sars, G.O. 1878. Nye Bidrah til Kundskaben om Middelhavets Invertebratfauna. II. Middelhavets Cumaceer. Archiv for Mathematik og Naturviden-skab Kristiana.

1879[edit]

 • Sars, G.O. 1879. Indberetninger til Departementet for det Indre fra Professor GO Sars om de af ham i Aarene 1864-1878 Anstillede Undersøgelser angaaende … Department of Interior from professor GO Sars … - Berg & Ellefsen Bogtrykkeri

1882[edit]

 • Sars, G.O. 1882. Revision af gruppen: Isopoda Chelifera med charakteristik af nye herhen hørende arter og slægter. Archiv for mathematik og naturvidenskab. 7: 1-54. BHL Reference page

1883[edit]

 • Sars, G.O. 1883. Preliminary notices on the Schizopoda of H.M.S. "Challenger" Expedition. Forhandlinger i Videnskabs-selskabet i Christiania, 1883(7): 1–43. BHL Reference page
 • Sars, G.O. 1883 [1882]. Oversigt af Norges Crustaceer med foreløbige Bemærkninger over de nye eller mindre bekjendte Arter. I. (Podophthalmata - Cumacea - Isopoda - Amphipoda). Forhandlinger i Videnskabs-selskabet i Christiania, 1882(18): 1-124, pls. 1-6. BHL Reference page

1885[edit]

 • Sars, G.O. 1885. Report on the Schizopoda collected by H.M.S. Challenger during the years 1873-1876. Report on the Scientific Results of the Voyage of H.M.S. Challenger During the Years 1873–76, Zoology 13(37): 1-228. BHL Reference page
 • Sars, G.O. 1885. The Norwegian North Atlantic Expedition 1876-1878. Sixth Volume. Zoology. Crustacea.

1887[edit]

 • Sars, G.O. 1887. Nye Bidrag til Kundskaben om Middelhavets Invertebratfauna IV. Ostracoda mediterranea (Sydeuropaeiske Ostracoder). Archiv for Mathematik og Naturvidenskab 12: 173–324. PDF

1888[edit]

 • Sars, G.O. 1888. Pycnogonida borealia et arctica enumerat (Prodromus descriptionis). Archiv for Mathematik og Naturvidenskab 12: 339–356.

1891[edit]

 • Sars, G.O. 1891. Pycnogonidea. Norwegian North Atlantic Expedition, 1876-1878.

1894[edit]

 • Sars, G.O. 1894. Contributions to the knowledge of the fresh-water Entomostraca of New Zealand as shown by artificial hatching from dried mud. Skrifter i Videnskabs-Selskabet, I. Mathematisk-Naturvidenskabs Klasse 1894 (5): 1–62.

1895[edit]

 • Sars, G.O. 1895. On some South-African Entomostraca raised from dried mud. Skrifter i Videnskabs-Selskabet, I. Mathematisk-Naturvidenskabs Klasse 1895 (8): 1–56, 8 plates. PDF

1898[edit]

1899[edit]

 • Sars G.O., 1899. An account of the Crustacea of Norway: with short descriptions and figures of all the Species. Alb. Cammermeyers Forlag.

1903[edit]

 • Sars G.O., 1903. Fresh-water Entomostraca from China and Sumatra. Archiv for Mathematik og Naturvidenskab 25(8): 1–44, 4 plates (PDF).
 • Sars G.O., 1903. An account of the Crustacea of Norway, with short descriptions and figures of all the species: IV. Copepoda Calanoida. Bergens Museum: Bergen. 171, Plates I-CII & suppl. I-VI pp.

1904[edit]

 • Sars, G.O. 1904. Copepoda Harpacticoida. Parts V & VI. Harpacticidae (concluded), Peltidiidae, Tegastidae, Porcellidiidae, Idyidae (part). An Account of the Crustacea of Norway, with short descriptions and figures of all the species. Bergen Museum. 5:57-80, pls. 33-48. BHL Reference page

1909[edit]

 • Sars, G.O. 1909. Copepoda Harpacticoida. Parts XXV & XXVI. Laophontidae (concluded), Cletodidae (part). An Account of the Crustacea of Norway, with short descriptions and figures of all the species. Bergen Museum, Bergen 5: 277-304, pls. 193-208. BHL Reference page

1910[edit]

 • Sars G.O., 1910. Zoological Results of the Third Tanganyika Expedition, conducted by Dr. W. A. Cunnington, 1904–1905. – Report on the Ostracoda. Proceedings of the Zoological Society of London 1910 (2): 732–760, 10 plates (LXIV–LXXIII). PDF

1913[edit]

 • Sars, G.O. 1913. Copepoda Cyclopoida. Parts I & II. Oithonidae, Cyclopinidae, Cyclopidae (part) …

1923[edit]

 • Sars, G.O. 1923. An account of the Crustacea of Norway, with short descriptions and figures of all the species. Volume 9 (Ostracoda) (Parts 3–4): 33–72, plates 17–32. PDF

1924[edit]

 • Sars, G.O. 1924. The Fresh-water Entomostraca of the Cape Province (Union of South Africa), Part II: Ostracoda. Annals of the South African Museum 20 (2): 105–193, 19 plates (II–XX). PDF

1925[edit]

 • Sars, G.O. 1925. An account of the Crustacea of Norway with short descriptions and figures of all the species. Volume 9 (Ostracoda) (Parts 5–12): 73–208, plates 33–96. PDF

1926[edit]

 • Sars, G.O. 1926. Freshwater Ostracoda from Canada and Alaska. Report of the Canadian Arctic Expedition 1913-18 Vol. VII (Part I: Ostracoda): 1–23. PDF
 • Sars, G.O. 1926. An account of the Crustacea of Norway with short descriptions and figures of all the species. Volume 9 (Ostracoda) (Parts 13–14): 209–240, 16 plates (97–112). PDF

1928[edit]

 • Sars, G.O. 1928. An account of the Crustacea of Norway with short descriptions and figures of all the species. Volume 9 (Ostracoda) (Parts 15–16): 241–277, 7 plates (113–119). PDF

References[edit]

Authority control