Volodymyr Pavlovich Grakhov

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search

Volodymyr Pavlovich Grakhov [Vladimir Pavlovich Grakhov] (Володимир Павлович Грахов [Владимир Павлович Грахов]) ( –2016), Ukrainian Biochemist


Address (2015):

M. M. Gryshko National Botanical Garden of the Academy of Science of Ukraine,
Kiev, Ukraine

References[edit]