Trudy po Izucheniyu Zapovednikov Otdela Okhrany Prirody Glavnauki NKP

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search
  • Title: Trudy po Izucheniyu Zapovednikov Otdela Okhrany Prirody Glavnauki NKP
  • Abbreviation: Trudy Izuch. Zapov. Otdela Okhr. Prir. Glavnauki
  • Name: Trudy po Izucheniyu Zapovednikov Otdela Okhrany Prirody Glavnauki NKP (Narodnogo Komissariata Prosveshcheniya (R.S.F.S.R.))
  • Dates: Issues 1-10[1], 1925-1929

Publications

(List may be incomplete)