Tobias

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search

The taxon name Tobias may refer to:

  • Tobias Simon, 1895, genus group (Animalia, Arachnida, Araneae)

The taxon authority Tobias may refer to: