Talk:Huvudsida

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search
Förteckningen ska innehålla djur, växter, svampar, bakterier, protister, arkéer, och möjligen andra former av liv.

Should either be "skall innehålla" or simply "innehåller" (without skall). This is to make it grammatically correct. Thanks, Spiby 15:25, 7 April 2009 (UTC)Reply[reply]