Stoycho Vassilev Breskovski

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search

Stoycho Vassilev Breskovski (1934-2004)

Bulgarian paleontologist

Standard Abbreviation: Breskovski

Authored taxa[edit]