Sahlingia

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search

The taxon name Sahlingia may refer to:

  • Sahlingia Warén & Bouchet, 2001 - (Vetigastropoda, Mollusca, Animalia)
  • Sahlingia Kornmann, 1989 - (Erythrotrichiaceae, Rhodophyta, Plantae)