Polypetalae disciflorae Rehmannianae

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search
  • Title: Polypetalae disciflorae Rehmannianae
  • Abbreviation: Polypet. Discifl. Rehmann.
  • Authors: Ignaz von Szyszyłowicz
  • Dates: 1888

Note

[edit]

Preprinted from Rozpr. Spraw. Posiedzen Wydz. Mat.-Przyr. Akad. Umiejetn. 18: 1-75 (1888)

Publications

[edit]
  • Szyszyłowicz, I. 1888. Polypetalae disciflorae Rehmannianae: sive, Enumeratio Linearum, Malpighiacearum, Zygophyllearum, Geraniacearum, Rutacearum, Ochnacearum, Burseracearum, Meliacearum, Olacinearum, Ilicinearum, Celastrinearum, Rhamnearum, Ampelidearum, Sapindacearum, Anacardiacearumque a cl. Dr. A. Rehmann annis 1875–1880 in Africa australi extratropica collectarum. [Preprinted or reprinted from Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności 18: 1–75.] 75 pp. Typis Universitatis Jagellonicae, Cracoviae [Kraków]. BHL Internet Archive Reference page


Authority control