Polona Zalar

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search

Polona Zalar (Zalar)

Slovenian mycologist

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Biology Department, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenia