Pavel Vladimirovich Uschakov

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search

Pavel Vladimirovich Uschakov (Павел Владимирович Ушаков) (1903-1991), Russian zoologist

Taxon names authored

(List may be incomplete)

Eponyms

(List may be incomplete)

Publications[edit]

(List may be incomplete)

1955[edit]

  • Uschakov, P. V. 1955. Mnogoshchetinkovye chervi dal'nevostochnykh morei U.S.S.R. Izdatel'stvo Akademii Nauk SSSR. Moscow & Leningrad. 1-445.
  • Uschakov, P.V.1955. Mnogoshchetinkovye chervi sem. Aphroditidae Kurilo-Kamshatskovpradinyi. Trudy Instituta Okeanologia, Akademia nauk SSSR. 12: 311-321. Reference page
Authority control