Lyudmila M. Melnikova

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search

Lyudmila Mikhaylovna Melnikova, Russian palaeontologist, micropalaeontologist and ostracodologist.

Publications[edit]

  • Neustrueva, I.Y., Sinitsa, S.M., Khand, E. & Melnikova, L.M. 2005: Палеонтология Монголии: Позднемезозойские и палеогеновые остракоды. (Paleontologiya Mongolii: Pozdnemezozoyskie i paleogenovye ostrakody = Palaeontology of Mongolia: Late Mesozoic and Paleogene Ostracoda). 1-118, 30 plates. ISBN 5-02-033468-5