Li Yu

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search

The taxon authority Li Yu may refer to:

  • Li Yu (喻立), Chinese arachnologist
  • Li Yu (于莉, L.Yu), Chinese mycologist
  • Yi Li (李熠, Y.Li), Chinese mycologist
  • Yu Li (李玉, Yu Li), Chinese mycologist, phytopathologist and entomologist
  • Yu Li (李宇), Chinese nematologist
  • Yu Li (李雨), Chinese palaeontologist