John Reinhold Sahlberg

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search
John Reinhold Sahlberg

John (Johan) Reinhold Sahlberg (1845-1920) Finnish entomologist.

Son of Reinhold Ferdinand Sahlberg.

Taxon names authored

(List may be incomplete)

Publications[edit]

1871[edit]

 • Sahlberg, J. 1871. Entomologiska anteckningar fran en resa i sydöstra Karelen sommaren 1866. Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica 11: 327–384.
 • Sahlberg, J. 1871. Anteckningar till Lapplands coleopter-fauna. Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica 11: 385–440.

1874[edit]

 • Sahlberg, J. 1874. [Notes]. Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica 13: 488.

1876[edit]

 • Sahlberg, J. 1876. Enumeratio Coleopterorum brachelytrorum Fenniae. Systematisk förteckning öfver de inom Finlands naturalhistoriska område hittills funna Coleoptera Brachelytra ... I. Staphylinidae. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica 1 [1875–77] (3): 1–248.

1880[edit]

 • Sahlberg, J. 1880. Bidrag till Nordvestra Sibiriens Insektfauna. Coloeptera. Insamlade under Expeditionerna till obi och Jenessej 1876 och 1877. I. Cicindelidae, Carabidae, Dytiscidae, Hydrophilidae, Gyrinidae, Dryopidae, Georyssidae, Limnichidae, Heteroceridae, Staphylinidae och Micropeplidae. Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar, Ny följd. 17(4): 1–115. BHL Reference page

1887[edit]

 • Sahlberg, J. 1887. Coleoptera och Hemiptera insamlade af Vega-expeditionens medlemmar Å berings sunds Amerikanska kust. Uti Omgifningarna af Port Clarence, vid Grantley Harbour och Sjön imanruk den 23–26 Juli 1879. In A. Nordenskiöld, Vega-xpeditionens Vetenskapliga Iakttagelser bearbetade af deltagare i resan och andra forskare. 4: 43–57. Stockholm: F. & G. Beijers.
 • Sahlberg, J. 1887 [1885]. Bidrag till Tschuktsch-halföns Insektfauna. Coleoptera och Hemiptera insamlade under Vega-Expeditionen vid halföns norra och östra kust 1878–1879, pp. 1–42. In: Nordenskiöld, A.E. Vega-expeditionens vetenskapliga iakttagelser bearbetade af deltagare i resan och andra forskare. Fjerde Bandet. Stockholm: F. & G. Beijers Förlag, 582 pp., 47 pl.

1890[edit]

 • Sahlberg, J. 1890. Nya finska Staphylinider. Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica 17: 7–13.

1897[edit]

 • Sahlberg, J. 1897. Staphylinidae in Novaja Semlja a G. Jacobson et in Insulis-Novo-Sibiricis a Dr. A. Bunge et Bar. Ed. Toll Collectae. Annuaire du Musée Zoologique de l’Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg 2: 365–368.

1900[edit]

 • Sahlberg, J. 1900. Coleoptera nova vel minus cognita Faunae fennicae. Acta Societatis Pro Fauna et Flora Fennica 19(3): 1–23.
 • Sahlberg, J. 1900. Catalogus Coleopterorum Faunae Fennicae. Geographicus cum mappis duabus geographicis. Acta Societatis Pro Fauna et Flora Fennica 19(4): i–viii + 1–132.

1903[edit]

1908[edit]

1911[edit]

 • Sahlberg, J. 1911. Fyra för var fauna nya Coleoptera, funna i trakten af Helsingfors i oktober 1910. Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica 37: 42–52.

1913[edit]

1920[edit]

 • Sahlberg, J. 1920. [Names of species]. In Årsberättelse rörande de entomologiska samlingarna 1918–1919. Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica 45: 261–265.
Authority control