ISSN 0042-4730

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search
  • Series title: Věstník Ústředního Ústavu Geologického
  • BPH abbreviation: Věstn. Ústředn. Ústavu Geol.
  • ISSN 0042-4730
  • Published: 1951–1991
  • Publisher: Ústřední Ústav Geologický
  • City: Prague
  • Country: Československá Socialistická Republika (ČSSR), Czechoslovakia
  • Language: Czech, sometimes German or English