Ewartia

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search

The taxon name Ewartia may refer to:

  • Ewartia Moulds, 2012 - (Cicadidae, Hemiptera , Animalia)
  • Ewartia Beauverd - (Asteraceae, Asterales, Plantae)