Axia

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search

The genus name Axia may refer to:

  • Axia Loureiro, 1790 (Plantae, Magnoliopsida, Nyctaginaceae) = Boerhavia Linnaeus, 1753
  • Axia Hübner, 1821 (Animalia, Lepidoptera, Cimeliidae)
  • Axia Eschscholtz, 1825 (Animalia, Ctenophora, Lobata) = Axiotima Eschscholtz, 1829
  • Axia Ferguson, 1954 (Animalia, Platyhelminthes; Macrostomidae) = Macrostomum Schmidt, 1848