Natuurlyke Historie

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search
Natuurlyke Historie
  • Title: Natuurlyke Historie
  • Abbreviation: Nat. Hist. (Houttuyn)
  • Name: Natuurlijke Historie of Uitvoerige Beschrijving der Dieren, Planten en Mineraalen, Volgens het Samenstel van den Heer Linnaeus. Met Naauwkeurige Afbeeldingen Tweede Deels [Planten]. Eerste Stuk. Amsterdam
  • Authors: Maarten Houttuyn
  • Dates: 1761-1785

Publications

(List may be incomplete)