Carl Fredrik Fallén

From Wikispecies
(Redirected from Fallen)
Jump to navigation Jump to search
Carl Fredrik Fallén

Carl Fredrik Fallén (1764–1830), Swedish botanist and entomologist.

IPNI standard form:

Taxon names authored

(List may be incomplete)

Publications[edit]

(List may be incomplete)

1810[edit]

 • Fallén C.F., 1810. Specim. entomolog. novam Diptera disponendi methodum exhibens. Berlingianus, Lundae [= Lund]. 26 p.
 • Fallén C.F., 1810. Frsk att bestmma de i Sverige funne flugarter, som kunna fras till slgtet Tachina. K. Sven. Vetenskapsakad. Handl. (2) 31: 253-87.

1813[edit]

 • Fallén C.F., 1813. Beskrifning fver n...gra i Sverige funna vattenflugor (Hydromyzides). K. Sven. Vetenskapsakad. Handl. (3) 1813: 240-57.

1814[edit]

1815[edit]

 • Fallén C.F., 1815. Beskrifning fver n...gra Rot-fluge Arter, hrande till slgterna Thereva och Ocyptera. K. Sven. Vetenskapsakad. Handl. (3) 1815: 229-40.

1817[edit]

 • Fallén C.F., 1817. Syrphici Sveciae [part]. Berling, Lundae [= Lund]. P. 23-62.
 • Fallén C.F., 1817. Scenopinii et Conopsariae Sveciae. Berling, Lundae [= Lund]. 14 p.
 • Fallén C.F., 1817. Beskrifning fver de i Sverige funna fluge arter, som kunna fras till slagtet Musca. Forsta Afdelningen. K. Sven. *Vetenskapsakad. Handl. (3) 1816: 226-54.

1820[edit]

 • Fallén C.F., 1820. Heteromyzides Sveciae. Berling, Lundae [= Lund]. 10 p. (1820)
 • Fallén C.F., 1820. Opomyzides Sveciae. Berling, Lundae [= Lund]. 12 p. (1820)
 • Fallén C.F., 1820. Ortalides Sveciae. Part. III: a et ultima. Berling, Lundae [= Lund]. P. 25-34.
 • Fallén C.F., 1820. Sciomyzides Sveciae. Berling, Lundae [= Lund]. 16 p.

1823[edit]

 • Fallén C.F., 1823. Monographia Muscidum Sveciae. Part. V. Berling, Lundae [= Lund]. P. 49-56.
 • Fallén C.F., 1823. Agromyzides Sveciae. Berling, Lundae [= Lund]. 10 p.
 • Fallén C.F., 1823. Hydromyzides Sveciae. Berling, Lundae [=Lund]. 12 p.
 • Fallén C.F., 1823. Geomyzides Sveciae. Berling, Lundae [= Lund]. 8 p.
 • Fallén C.F., 1823. Monographia Dolichopodum Sveciae. Berling, Lundae [= Lund]. 24 p.
 • Fallén C.F., 1823. Phytomyzides et Ochtidiae Sveciae. Berling, Lundae [= Lund]. 10 p.

1825[edit]

 • Fallén C.F., 1825. Monographia Muscidum Sveciae. Part IX & ultima. Berling, Lundae [= Lund]. P. 81-94 (18 June 1825).
Authority control