Wikidruhy:Pravidla

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Wikispecies:Policy and the translation is 100% complete.

Toto je seznam pravidel, která by všichni editoři měli dodržovat. Nedodržování pravidel může mít za následek odebrání práv editovat (viz detaily k prosazování pravidel).

Pravidla pro editování

Věda se neustále vyvíjí. Výzkum často odkrývá nové informace, které mohou být v rozporu s těmi starými a uznávanými. Žádáme proto editory o dodržování následujících pravidel:

 • Buďte slušní
  • Neuctivost, necitlivost a hnidopišství jsou ostatním lidem nepříjemné a ve svých důsledcích poškozují i Wikidruhy jako projekt. Pokud se někdo chová neslušně, pokuste se mu slušně vysvětlit, že je to nevhodné. Snažte se také vyvarovat formulací, které by mohly samy o sobě někoho urazit.
 • Vyhněte se editačním válkám
  • Editační válkou nazýváme stav, kdy dva či více uživatelů s rozdílnými názory prosazují obsah, který považují za správný a odstraňují obsah protistrany. V takovém případě se editorům doporučuje vyřešit spor na vhodné diskusní stránce a pokusit se dosáhnout shody nebo kompromisu. O vyřešení sporu je také možno požádat správce.
 • Vyvarujte se osobních útoků
  • Osobní útoky nejsou vhodné nikde v prostoru Wikidruhů. Komentujte obsah, nikoli jeho autora. Osobní útoky poškozují komunitu a odrazují uživatele. Nikdo nemá rád urážky.
 • Přijměte skutečnost, že neexistuje něco jako vlastnictví článků
  • Pokud vytvoříte či upravíte nějaký článek, připravte se na to, že i ostatní jej budou moci upravovat. Bez objektivního důvodu jim v tom nesmíte bránit.
 • Nemažte zprávy z diskusní stránky
  • Příspěvky na diskusních stránkách mohou být důležité pro budoucí využití. Pokud se stane, že diskusní stránka nabude na objemu tak, že už se v ní obtížně orientuje, můžete ji (nebo její část) archivovat. K tomu existuje prozatím jen návod na anglické Wikipedii.

Pravidla pro mazání

Články, které spadají do některé z níže uvedených kategorií, mohou být smazány.

 • Nesmyslná stránka
  • Stránky, které do projektu nepatří. Tímto kritériem se zabývá stránka Co Wikidruhy nejsou. Mezi takového příspěvky patří například (ale nejen) články, které obsahují pouze text (tedy například bez taxonomického oddílu) a hodily by se tudíž na Wikipedii. Takové články zde budou okamžitě smazány.
 • Špatná stavba článku nebo chybějící taxonomie
  • Příspěvky se špatnou syntaxí, mylnou či chybějící taxonomií apod. budou označeny šablonou {{NSF}} a po 15 dnech smazány (pokud nedojde k nápravě či diskusi o ní).
 • Porušení autorských práv
  • Kopírovat obsah jiných webových stránek na Wikidruhy je zakázáno autorským právem. Výjimkou je obsah, u něhož je výslovně uvedena licence, která toto povoluje. Editoři by si nicméně měli vždy ověřit, že licence používaná webovou stránkou je v souladu s Licenčními podmínkami Wikidruhů.(anglicky)
 • Osiřelá diskusní stránka
  • Pokud byl nějaký článek smazán, ale zůstala po něm existující diskusní stránka, je taková stránka považována za osiřelou a může být neprodleně smazána.

Poznámka: Příspěvky se špatným formátováním by měly být především co nejrychleji opraveny. Ke smazání dochází jen ve výjimečných případech, například pokud je text v důsledku formátovací chyby vyloženě nesrozumitelný.

Placené editace

Bylo dohodnuto, že komunita Wikidruhů nevyžaduje od svých přispěvatelů informace o tom, zda jsou za vytváření příspěvků placeni.

Správci a další

Vizte:

Prosazování pravidel

Existují postupy, jichž lze použít proti nevhodně se chovajícím editorům, aby nedocházelo k narušování pořádku v komunitě.

Varování

 • Varování není povinné, je ale pravidlem, že dotyčný editor je nejprve slušně upozorněn na své chování. Po prvním varování může následovat i druhé, pokud editor pokračuje v porušování pravidel a směrnic Wikidruhů.

Zablokování

 • Zablokováním se uživateli odebírá právo editovat, a to buď na určitou dobu, nebo neomezeně (o délce zablokování rozhoduje správce). Zablokovaný uživatel má stále možnost navštěvovat a prohlížet Wikidruhy, ale už na stránkách nemůže provádět úpravy. Není nutno, aby byl uživatel před zablokováním varován – pokud správce usoudí, že editace uživatele jsou jednoznačně škodlivé, může jej zablokovat přímo.
 • Tento krok se běžně využívá v boji s opakovaným vandalismem ze strany registrovaných (a přihlášených) uživatelů. Výrazně vzácnější je trvalé blokování IP adres (tedy uživatelů nepřihlášených). Množství IP adres je dynamických a přecházejí z jednoho uživatele na dalšího; i statické IP adresy se mohou v čase měnit či mít odlišného uživatele. V případech dlouhodobého vandalismu z IP adresy se proto namísto trvalé blokace používá blokace dlouhodobá (řádově měsíce či roky). Dlouhodobé bloky se nikdy nepoužívají pro jednorázové akty vandalismu bez ohledu na povahu porušení pravidel. IP adresy použité ke zjevnému vandalismu, loutkaření nebo právním výhrůžkám se nikdy dlouhodobě neblokují, pokud neexistuje důkaz, že daná IP adresa je dlouhodobě používána stejnou osobou. Takový důkaz může získat jedině revizor Wikidruhů. Revizorský průzkum je vždy posledním východiskem u těch nejsložitějších případů; pokud je opravdu nutný, lze o něj zažádat zde.
 • Open proxy (otevřené proxy servery) jsou nahlašovány stevardům Meta-Wiki a jsou globálně blokovány po dobu, kdy lze předpokládat, že zůstanou otevřené na stejné IP adrese (ve většině případů to znamená jen pár měsíců). Požadavek na odblokování takové IP adresy lze podat na výše uvedeném odkazu na stevardy Meta-Wiki.

Kdy neblokovat

Je důležité si uvědomit, že bloky by neměly představovat kárný nástroj. Neměly by proto být používány:

 1. jako nástroj odplaty vůči uživateli;
 2. za účelem zneuctění uživatele;
 3. pokud v danou chvíli neexistuje problém s chováním uživatele.