Віківиди:Словник

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Wikispecies:Glossary and the translation is 66% complete.

Терміни та абревіатури

Directory A·B·C·D·E·F·G·H·I·J·K·L·M·N·O·P·Q·R·S·T·U·V·W·X·Y·Z

!

 • !: Вказує, що автор бачив зразок.
 • : Вказує, що таксон більше не існує (вимер), або, що (типовий) зразок був знищений, або, що публікація з'явилась після смерті автора.

A

 • affinis (часто скорочено aff., зрідка affin.) вказує на те, що наявні матеріали або свідчення говорять про те, що запропонований таксон споріднений – або affinity, – але не ідентичний з таксоном, біномінальна назва якого стоїть попереду. Латинське слово affinis перекладається як "тісно пов'язаний з" або "споріднений з".
 • agg. Агрегатні види. Комплекс тісно пов’язаних видів, які з практичною метою розглядаються як один вид.
 • allotype Аллотип. Визначений паратип виду (або таксону нижчого порядку), який належить до іншої статі, ніж голотип.
 • auct.; auctt. (Auctorum) Назва, що вживається в значенні, визначеному наступним автором, у значенні, відмінному від значення, встановленого оригінальним (першим) автором. Часто використовується разом із nec або non, щоб указати на неправильно застосовану назву.
 • autonym (автонім) Автоматично згенерована внутрішньородова або внутрішньовидова назва.

B

 • basionym (базіонім) У ботаніці перша легітимна назва ("базова назва"), від якої походить назва таксону в новому ранзі або в новій комбінації, коли від базіоніму походить фінальний епітет, назва або ж основа нової комбінації або назва в новому ранзі. Є еквівалентом протоніму (protonym) в зоології та базоніму (basonym) в бактеріології.
 • basonym (базонім) У бактеріології перша назва, що використовувалась для таксона. Еквівалент протоніму (protonym) в зоології та базіоніму (basionym) в ботаніці.
 • bis В імені автора "bis" позначає другого сина іншого автора. Порівняйте з "f." та "filius". Наприклад: Schult.f. (Юліус Герман Шультес, 1804–1840) і J.H.Schult.bis (Юліус Герман Шультес, 1820–1887) - це відповідно перший і другий сини Йозефа Августа Шультеса (1773–1831, Schult.)

C

 • Candidatus У номенклатурі бактерій Candidatus є компонентом таксономічної назви бактерії, яка з певних причин не може зберігатися в колекції бактеріологічних культур. Це проміжний таксономічний статус для мікроорганізмів, які допоки не культивовані. "Ad Hoc Committee for the re-evaluation of the species definition in bacteriology" (спеціальний комітет з переоцінки визначення видів у бактеріології), рекомендує мікробіологам використовувати концепцію Candidatus до добре визначених, але ще некультивованих організмів. При цьому назви, що належать до цієї категорії, зазвичай пишуться так: Candidatus (курсивом), далі назва латиницею (назва роду при цьому з великої літери) і вся назва в лапках. Наприклад, "Candidatus Carsonella" або "Candidatus Carsonella ruddii".
 • cf. (confer). Латинською мовою означає "співставляти, порівнювати", застосовується для позначення непевної ідентифікації або вказує на наявність відмінних таксономічних поглядів у різних джерелах.
 • chresonym (хресонім). Це цитоване використання в публікації назви таксона, зазвичай назви виду. В цьому випадку не йдеться про відповідність або точність назви, як при використанні терміну синонім (synonym).
 • chresonymy Короткий виклад публікацій будь-якої наукової назви або набору назв таксона. Може включати ортохресоніми (orthochresonyms, вірно застосовані назви) та/або гетерохресоніми (heterochresonyms, невірно застосовані назви).
 • comb. ined. (combinatio inedita). Комбінація, яка не була опублікована належним чином або її публікація є сумнівною за критеріями Міжнародного кодексу ботанічної номенклатури (ICBN). Див. також: nom. ined.
 • comb. inval. (combinatio invalida). Комбінація не є дійсною згідно Міжнародного кодексу ботанічної номенклатури (ICBN).
 • comb. illeg. (combinatio illegitima). Назва опублікована належним чином, але не відповідає одному або декільком правилам Міжнародного кодексу ботанічної номенклатури (ICBN).
 • comb. nov. (combinatio nova). Буквально «нова комбінація» (іноді автор позначає її "combinatio revivisco" або comb. rev.), нова опублікована назва, яка вводиться на основі вже існуючої, часто це видова назва в комбінації з назвою іншого роду.
 • comb. superfl. (combinatio superflua). Зайва комбінація, створена з використанням молодшого синоніма замість відповідного базіоніма.
 • cum descr. (cum descriptione). З описом.
 • cv. (cultivated variety). Додається перед назвою сорту в ботаніці, напр. Ziziphus jujuba cv. 'Spinasa'

E

 • emend. (emendavit) Діагностичні ознаки або опис таксона були виправлені ("emended").
 • et al. or & al. (Grammatical genders: et alii [masculine], et aliae [feminine] or et alia [neuter]). Латинською для: та інші, використовується для позначення інших авторів опублікованої роботи. Завжди має бути виділено курсивом, якщо використовується скорочення.
 • ex Використовується для зазначення прізвища автора, якщо воно ніколи не було опубліковане або недійсне. Використання відрізняється в ботаніці та зоології:
  • В ботаніці "правильний" автор наводиться останнім у комбінації з прізвищ авторів.
  • У зоології "правильний" автор наводиться першим у комбінації з прізвищ авторів.
 • excl. var. (exclusis varietatibus). Цей таксономічний концепт не охоплює сорти, які пізніше були додані іншими авторами.

F

 • fide "на підставі" або з посиланням на публікацію, з якої цитується опубліковане твердження
 • filius (often abbreviated f.) В імені автора скорочення "f." позначає першого сина іншого автора. Наприклад, L.f. (Карл Лінней молодший) - це син L. (Карла Ліннея). Порівняйте з "bis".
 • floruit (often abbreviated fl. or occasionally, flor.) Латинською означає "він процвітав" чи "вона процвітала" й стосується дати або періоду, коли особа, як відомо, жила й була активною. В англійській мові також використовується як іменник для позначення часу, коли хтось "засвітився", наприклад, періоду в житті, коли автор таксону був найактивнішим.

G

 • gen. nov. (genus novum). Новий вид, опис якого належним чином опублікований.

H

 • hemihomonyms (гемігомоніми). Однакові назви, що застосовуються до таксонів, що належать до різних груп організмів.
 • heterochresonym Хресонім, що був неправильно або невідповідно застосований до даного таксону, можливо, через помилкову ідентифікацію. В ботаніці цей термін може певною мірою бути еквівалентом терміну гетеротипний омонім. Дивись приклади в англійській Вікіпедії.
 • heterotypic synonym (taxonomic synonym). Гетеротипний (таксономічний) синонім. Назва того самого таксону, заснована на номенклатурному типі, відмінному від того, який використовує інша назва; часто позначається символом “=”; відповідає термінові “subjective synonym” (суб'єктивний синонім) в Міжнародному кодексі зоологічної номенклатури.
 • holotype (holotypus) Голотип, єдиний фізичний екземпляр організму (або ілюстрація), який використовувався під час офіційного опису виду (або таксону нижчого рангу).
 • homonym (омонім) Однакова назва, що використовується для різних номенклатурних типів.
 • homotypic synonym (nomenclatural synonym). Гомотипний (номенклатурний) синонім. Назва, заснована на тому самому номенклатурному типі, що й інша назва; часто позначається символом “≡”; відповідає термінові “objective synonym” (об'єктивний синонім) в Міжнародному кодексі зоологічної номенклатури.
 • Hort. (Hortulanorum). Застосовується для позначення назви, що широко використовується в літературі з рослинництва (зазвичай XIX ст. і старшій), але ніколи не була належним чином опублікована. (Як приклад використання абревіатури Hort (без крапки) в імені автора див. Fenton John Anthony Hort).

I

 • ICN or ICNafp Міжнародний кодекс номенклатури для водоростей, грибів і рослин, раніше відомий як Міжнародний кодекс ботанічної номенклатури (International Code of Nomenclature, ICBN), підтримується Міжнародною асоціацією з таксономії рослин (International Association for Plant Taxonomy, IAPT).
 • ICZN Міжнародний кодекс зоологічної номенклатури, опублікований Міжнародною комісією із зоологічної номенклатури (International Commission on Zoological Nomenclature, ICZN).
 • in clavi. (in clavis, in clavem). У ключі або в словнику.
 • in litt. (in litteris). В листуванні.
 • in obs. (in observatione). На спостереженні.
 • in sched. (in schedis). На листі з гербарію.
 • incertae sedis Невизначене розташування. Термін застосовується до таксономічних груп, зв'язки яких з іншими таксонами невідомі або невизначені.
 • ined. (ineditus). Неопублікована та неперевірена, тимчасова назва.
 • isonym (ізонім). Однакова назва таксона, дана на основі того самого типового зразка, опублікована незалежно в різний час.
 • isotype Ізотип, у таксономії рослин зразок рослини, який є дублікатом або дуже схожим із типовим зразком і може використовуватися як еталонний зразок. Він є частиною того ж збору тієї ж рослини або локалізованої популяції рослини, що й голотип. Ці дублікати зразків часто відокремлюються та зберігаються в різних установах.

J

 • juv. (juvenilis). Окремий організм, який ще не досяг дорослої форми, статевої зрілості або розміру.

L

 • lectotype Лектотип. Відповідно до ст. 9.9 і 9.10 Міжнародного кодексу номенклатури, це зразок або ілюстрація, визначені з оригінального матеріалу як номенклатурний тип, якщо голотип не було зазначено під час публікації, або якщо він відсутній, або якщо виявлено, що він належить більш ніж одному таксону (див. також Art. 9.13 ICN).
 • loc. cit. (loco citato). З латинської: 'в цитованому місці'

N

 • nec (or non) Увага, цей гомонім може мати хибне тлумачення.
 • neotype Неотип. Зразок або ілюстрація, які були обрані для використання як єдиний типовий зразок після того, як оригінальний голотип був втрачений або знищений, або коли оригінальний автор не визначав типовий зразок (ст. 75 Міжнародного кодексу зоологічної номенклатури та ст. 9.6, 9.15 Міжнародного кодексу номенклатури для водоростей, грибів і рослин).
 • nom. alt. (nomen alternativum). A name of a family that is treated as validly published due to long usage (Art. 18 ICN).
 • nom. ambig. (nomen ambiguum). An ambiguous name, name commonly used by mistake for more than one taxon. Often impossible to typify.
 • nom. cons. (nomen conservandum)
  1. A name of a family, genus or species [or infraspecies] ruled as legitimate and with precedence over other specified names even though it may have been illegitimate when published or lack priority (Art. 14.1-14.7 ICN).
  2. A name for which its type, orthography, or gender has been fixed by the conservation process (Art. 14.1, 14.9-14.11 ICN).
 • nom. cons. prop. (nomen conservandum propositum). Proposed conserved name.
 • nom. dub. (nomen dubium, plural: nomina dubia). A dubious name whose application is difficult or impossible to determine.
 • nom. et orth. cons. (nomen et orthographia conservanda). Both name and orthographic variant conserved (Art. 14.1, 14.9-14.11 ICN).
 • nom. et typ. cons. (nomen et typus conservandum). Both name and type of a family, genus or species [or infraspecies] ruled as legitimate and with precedence over other specified names even though they may have been illegitimate when published or lack priority (Art. 14.1-14.7 ICN).
 • nom. illeg. (nomen illegitimum). A validly published name that is not in accordance with one or more rules (Art. 6.4 ICN), principally those on superfluity (Art. 52 ICN) and homonymy (Art. 53 and 54 ICN).
 • nom. illeg. hom. (nomen illegitimum homonymum). A validly published name that is not in accordance with the one or more of the rules on homonymy (Art. 53 and 54 ICN). A later or junior homonym.
 • nom. illeg. superfl. (nomen illegitimum superfluum). A validly published name that is not in accordance with the rule of superfluity (Art. 52 ICN). See also nom. superfl.
 • nom. inadmiss. (nomen inadmissibile). Illegitime renaming of the type.
 • nom. ined. (nomen ineditum). A name that does not appear to have been properly published in accordance with conditions under Art. 29-50 ICN.
 • nom. inval. (nomen invalidum). A name not validly published according to Art. 29-45 ICN or H.9 ICN (Art. 6.2 ICN).
 • nom. nov. (nomen novum, replacement name, avowed substitute). A nomen novum (new name) is a replacement name based on a legitimate or illegitimate, previously published name. The previous name is its replaced synonym and, when legitimate, does not provide the final epithet, name, or stem of the replacement name. New names are created in order to avoid homonymy or creation of tautonyms. (Art. 6.11 ICN).
 • nom. nud. (nomen nudum). A "naked name". A name of a new taxon published without a description or diagnosis, nor with reference to a description or diagnosis (Art. 50B.1 ICN).
 • nom. obl. (nomen oblitum, plural: nomina oblita). Latin for "forgotten name". In zoological nomenclature, a nomen oblitum is a disused scientific name which has been declared to be obsolete (figuratively "forgotten") in favour of another "protected" name; a nomen protectum.
 • nom. praeocc. (nomen praeoccupatum). Name preoccupied, i.e., already published for another taxon.
 • nom. prot. (nomen protectum). Latin for "protected name". In zoological nomenclature, a nomen protectum is declared to be protected, against a nomen oblitum.
 • nom. prov. або nom. provis. (nomen provisorium). Попередня назва.
 • nom. rej. (nomen rejiciendum). A name rejected in favour of a name conserved under Art. 14 ICN or a name ruled as rejected under Art. 56 ICN (App. II, III, IV, and V).
 • nom. rej. prop. (nomen rejiciendum propositum). Proposed rejected name.
 • nom. seminud. (nomen seminudum). Published with little diagnosis or description, thus leaving it in doubt whether or not it is a name.
 • nom. subnud. (nomen subnudum). Published with a dubious diagnosis or description, thus leaving it in doubt whether or not it is a name.
 • nom. superfl. (nomen superfluum). Superfluous name; usually used for illegitimate names where the correct name or basionym is mentioned at the time of publication.
 • nom. supp. (nomen suppressum). Suppressed name; used for names suppressed by an ICZN Opinion or equivalent act.
 • nom. utique rej. prop. (nomen utique rejiciendum propositum). Name proposed for rejection to the ICBN (Art. 56.1), because otherwise it would cause a disadvantageous nomenclatural change.
 • non design. (non designatus). Not designated.
 • non vidi (n. v.). Not seen. Usually refers to a protologue or description of a taxon that is difficult to locate and hence verify. In the literature refers to a specimen, usually a type, that the author couldn't physically examine.

O

 • op. cit. (opus citatum/opere citato). Refers to a publication previously cited or a cited work.
 • opus utiq. oppr./opera utiq. oppr. (Opus utique oppressum/Opera utique oppressa). Works, ruled as suppressed. In these names, in specified ranks, are not validly published. "Opus" is singular, "opera" is plural.
 • opus utiq. rej./opera utiq. rej. (Opus utique rejectum/Opera utique rejectum). Works, ruled as rejected. In these names, in specified ranks, are not validly published. "Opus" is singular, "opera" is plural.
 • orth. cons. (orthographia conservanda). Conserved orthographic variant.
 • orth. emend. (orthographia emendata). Orthography emended in accordance with ICBN requirements.
 • orth. err. Orthography error correctable in accordance with ICBN requirements.
 • orth. var. Orthographic variant.
 • orthochresonymA chresonym appropriately used to designate a taxon according to the relevant Acts, but the name is not accepted, or has become superfluous. Examples at Wikipedia.
 • ordo. nov. (ordo novus). Newly published or proposed novel order.

P

 • parahomonyms Under ICN, names that are similar enough that they are likely to be confused, are also considered to be homonymous (Art. 53.3). For the zoological code has a set of spelling variations (Art. 58) that are considered to be identical.
 • paralectotype Паралектотип. У ботаніці синтип, що залишився після вибоку лектотипу та ізолектотипів. Дублікати є ізопаралектотипом(ами). Не передбачений Міжнародним кодексом номенклатури для водоростей, грибів і рослин.
 • paratype Паратип. В зоології й у ботаніці це зразок організму, який допомагає визначити, що насправді позначає наукова назва таксона. Однак це не голотип, а в ботаніці він також не є ні ізотипом, ні синтипом. Дивись також аллотип.
 • p.p. or pro parte "In part", regarding synonyms caused by subdivided taxa and circumscriptional changes.
 • preocc. ([nomen] praeoccupatum). Preoccupied, i.e. name already published for another taxon.
 • pro gen. (pro genus). Як рід.
 • pro hybr. or pro hybrid. (pro hybrido). Як гібрид.
 • pro sp. (pro specie). Як вид.
 • pro syn. (pro synonymo). Як синонім.
 • protologue first valid description: formal description of a newly discovered taxon, usually in the form of a scientific paper
 • protonym В зоології перша назва, що використовувалась для таксону. Еквівалент базіоніму (basionym) в ботаніці та базоніму (basonym) в бактеріології.
 • pv. (pathovar). Added before the name of a pathovar — a bacterial strain or set of strains with the same or similar characteristics — in bacteriology, e.g. Xanthomonas axonopodis pv. citri.

Q

 • quoad typum With respect or pertaining to the type of a taxon. Commonly found in association with p.p. or pro parte, as p.p. quoad typum or p.p. (quoad typum).

R

 • rank (ранг) На ранг у ботанічній номенклатурі вказують такі закінчення:
  • -obiotina = підцарство
  • -ophytanae = надтип або надвідділ
  • -ophyta = тип або відділ
  • -ophytina = підвідділ
  • -opsida = клас
  • -idea = підклас
  • -anae = надряд
  • -ales = ряд
  • -ineae = підряд
  • -ariae = надродина
  • -aceae = родина
  • -indae = інфрародина
  • -oideae = підродина
  • -odae = надтриба
  • -eae = триба
  • -odinae = інфратриба
  • -inae = підтриба
 • replaced synonym The previously published, legitimate or illegitimate name on which a replacement name (nomen novum) is based. When legitimate, the replaced synonym does not provide the final epithet, name, or stem of the replacement name.

S

 • sanctioned name In botany, a name defined under the Code (Art. F.3) as used in certain works by Persoon and Fries. These names are treated as though conserved against earlier homonyms and synonyms, but can still be conserved, rejected or protected in their own right. The earlier names are also not considered illegitimate.
 • sensu auct. (sensu auctorum). As used by the cited author, but specifically excluding the original meaning.
 • serotype or serovar A distinct infraspecific variation within a species of bacteria or virus.
 • s.c. (sine collector). Without an assigned collector's name.
 • s.d. (sine data). Без дати.
 • s.l..
  • sensu lato В широкому розумінні.
  • sine loco Без локації (тобто без зазначення місцевості, де був зібраний зразок).
 • s.n. (sine numero).Without a collector-assigned number.
 • s.s., s.str. (sensu stricto). У вузькому розумінні.
 • sine dign. defin. (sine dignitate definita). Таксон без визначеного рангу.
 • sine descr. (sine descriptione). Без опису.
 • species inquirenda Species of doubtful identity requiring further investigation.
 • sphalm. (sphalmate). By mistake, mistakenly.
 • supra [see "vide supra"]
 • syn. or synonym A scientific name that applies to a taxon that now goes by a different scientific name. Synonyms may arise whenever the same taxon is described and named more than once, independently. They may also arise when existing taxa are changed, as when two taxa are joined to become one, a species is moved to a different genus, a variety is moved to a different species, etc. A synonym is always the synonym of a different scientific name and cannot exist in isolation. One taxon may have several synonyms, but can only have one valid scientific name. An example of this is the domestic dog. It was originally described as Canis aegyptius. Some years later it was redescribed as Canis minor (and several other names), and today it is named Canis lupus familiaris. Hence both Canis aegyptius and Canis minor are synonyms of the now valid scientific name Canis lupus familiaris – but they all apply to the same taxon.
 • Syntype Синтип. У ботаніці будь-який зразок, цитований автором опису в протолозі, якщо немає голотипу, або будь-який з двох або більше зразків, одночасно визначених як типи (ст. 9.5 Міжнародного кодексу номенклатури для водоростей, грибів і рослин). В зоології, кожен зразок типового ряду, з якого не було визначено голотип або лектотип [ст. 72.1.2, 73.2, 74 Міжнародного кодексу зоологічної номенклатури]. Синтипи разом складають тип відповідного таксону.

T

 • t., tab., tabula Plate, used in bibliography to refer to a numbered illustration. That illustration may be used as a division (some work have unnumbered pages matched to numbered plates) or constitute in and of itself valid publication of a name (under ICZN article 12.2.7 or ICNafp article 38.7).
 • tautonym A tautonym is a scientific name of a species in which both parts of the name have the same spelling, as Pica pica. It is permissible in zoological nomenclature but prohibited in botanical taxonomy.
 • tax. nov. (taxon novum). Новий таксон.
 • t.b.c. (від "to be confirmed"). Вимагає підтвердження.
 • topotype Топотип. Зразок із типової місцевості.
 • typ. cons. (typus conservandus). Збережений номенклатурний тип (номенклатурний тип, що має бути законсервований).
 • typus or type (тип або номенклатурний тип) - окремий зразок (в рідкісних випадках група зразків), якому офіційно присвоєно наукову назву. Тип є засобом, за допомогою якого назви таксонів пов'язують із самими таксонами.
 • Type genus (типовий рід) - рід, від якого утворена назва родини чи підродини. Типовий рід не обов’язково є найбільш репрезентативним, але зазвичай він є першим описаним, найбільшим або найвідомішим. На відміну від зоології, в ботаніці типовий рід не має формального статусу.
 • Type locality (типова місцевість) - географічне розташування, де був знайдений типовий зразок.
 • Type species (типовий вид). Кожен рід повинен мати визначений типовий вид, з яким він буде пов’язаний. На відміну від зоології, в ботаніці типовий вид не має формального статусу.

U

 • Unplaced name Names that currently cannot be accepted, nor can they be put into a synonymy. This may be because the name is not validly published, or it is a later homonym and therefore illegitimate or because it is a species whose genus name is not accepted. See also comb. ined. and nom. ined.

V

 • varietas (var., plural form varietates) "різновид, варитет", таксономічний ранг, що стоїть нижче за вид та підвид, але вище за форму.
 • vide"дивись", використовується для цитування в наукових роботах.
  • vide infra (v. i.) "дивись вище", використовується в наукових роботах.
  • vide supra (v. s.) "дивись нижче", використовується в наукових роботах. Може скорочуватись до supra.
 • videlicet (viz) скорочено від "videre licet" ("можна бачити"), іноді використовується замість vide infra.


Див. також

 • wikidata:Q2023165 — Позначення, що використовуються в Вікіпедії в найменуваннях таксонів

Посилання