Vikitür:Sözlük

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Wikispecies:Glossary and the translation is 58% complete.
Outdated translations are marked like this.

Terimler ve kısaltmalar

Directory A·B·C·D·E·F·G·H·I·J·K·L·M·N·O·P·Q·R·S·T·U·V·W·X·Y·Z

!

 • !: Bir örneğin yazar tarafından görüldüğünü belirtir.
 • : Bir örneğin yok edildiğini gösterir.

A

 • affinis (often abbreviated aff. or occasionally, affin.) indicates that available material or evidence suggests that the proposed taxon is related to – has an affinity to – but is not identical to, the taxon with the binomial name it comes after. The Latin word affinis can be translated as "closely related to", or "akin to".
 • agg. Aggregate species. A grouping of closely-related species that are treated like a single species for practical purposes.
 • allotype A designated paratype of a species (or lower-order taxon) that is the opposite sex of the holotype.
 • auct.; auctt. (Auctorum) İzleyen yazarların sayısında kullanılan ve asıl yazarın belirlediği şekilde (farklı) anlamında kullanılan bir isim. Yanlış oluşturulmuş bir adı belirtmek için genellikle nec veya non ile birlikte kullanılır.
 • autonym Otomatik olarak oluşturulan bir infrajenerik veya infraspesifik ad.

B

 • basionym Botanikte, yeni kademede bir ismin veya yeni bir kombinasyonun dayandığı ilk meşru isim ("temel isim"), yeni kombinasyonun veya yeni kademenin adının son epitetini, adını veya kökünü sağlar. Zoolojide protonime ve bakteriyolojide bazonime eşdeğerdir.
 • basonym Bakteriyolojide, takson için kullanılan ilk isim. Zoolojide protonim ve botanikte baziyonim ile eşdeğerdir.
 • bis In author abbreviations "bis" denotes the second son of an author. Compare "f." and "filius". For example Schult.f. (Julius Hermann Schultes, 1804–1840) and J.H.Schult.bis (Julius Hermann Schultes, 1820–1887), the first and second sons of Josef August Schultes (1773–1831, Schult.)

C

 • Candidatus In bacterial nomenclature, Candidatus is a component of the taxonomic name for a bacterium that cannot be maintained in a bacteriology culture collection. It is an interim taxonomic status for yet-to-be-cultured organisms. According to the "Ad Hoc Committee for the re-evaluation of the species definition in bacteriology", microbiologists are encouraged to use the Candidatus concept for well characterised but as-yet uncultured organisms. The names included in this category are usually written as: Candidatus (in italics), the subsequent name(s) in Roman type (with an initial capital letter for the genus name) and the entire name in quotation marks. For example, "Candidatus Carsonella", and "Candidatus Carsonella ruddii".
 • cf. (confer). Latin for "compare", marking an uncertain identification or referring to a comparison between sources with differing taxonomic opinions.
 • chresonym Is the cited use of a taxon name, usually a species name, within a publication. There are no assumptions with respect to appropriateness or accuracy in designations cf. synonym.
 • chresonymy Is a summary of the published occurrences of any given scientific name or set of names for a taxon. May contain orthochresonyms and/or heterochresonyms.
 • comb. ined. (combinatio inedita). Geçerli bir şekilde yayınlanmadığı veya yayınlanmasının ICBN altındaki bir veya daha fazla makale altında belirsiz olduğu görünen bir kombinasyon. Ayrıca bakınız nom. ined.
 • comb. inval. (combinatio invalida). ICBN'ye göre geçerli bir şekilde yayınlanmamış bir kombinasyon.
 • comb. illeg. (combinatio illegitima). ICBN'deki bir veya daha fazla kurala uygun olmayan, geçerli olarak yayınlanmış bir ad.
 • comb. nov. (combinatio nova). Önceden var olan bir isme dayanan yeni yayınlanan bir isim, genellikle spesifik epithet başka bir cins ismi ile kullanılır.
 • comb. superfl. (combinatio superflua). Gereksiz kombinasyon, yasadışı bir homonim yaratır.
 • cum descr. (cum descriptione). Açıklaması ile.
 • cv. (cultivated variety). Added before the name of a cultivar in botany, e.g. Ziziphus jujuba cv. 'Spinasa'

E

 • emend. (emendavit) Bir taksonun teşhis karakterleri veya sınırlamaları değiştirildi. ("emended").
 • et al. or & al. (Grammatical genders: et alii [masculine], et aliae [feminine] or et alia [neuter]). Latin for: and others, used to indicate other authors of a published work. Should always be italicized when using as an abbreviation.
 • ex Used to credit the coiner of a name, when said name was never, or invalidly published. Usage differs between botany and zoology:
  • In botany, the "correct" author goes last, same as with combination authors.
  • In zoology, the "correct" author goes first, as it is closest to the name.
 • excl. var. (exclusis varietatibus). Bu taksonomik kavram diğer yazarların sonradan dahil ettiği varyeteleri içermez.

F

 • fide "on the authority of", or with reference to publication, to a cited published statement
 • filius (often abbreviated f.) In author abbreviations "f." denotes the first son of an author. For example L.f. (Carolus Linnaeus the Younger), the son of L. (Carolus Linnaeus). Compare "bis".
 • floruit (often abbreviated fl. or occasionally, flor.) Latin meaning "he/she flourished", and denotes a date or period during which a person was known to have been alive or active. In English, the word may also be used as a noun indicating the time when someone "flourished", e.g. a period in life when an author of taxa was the most active.

G

 • gen. nov. (genus novum). Yeni ve geçerli bir şekilde yayınlanan bir cins.

H

 • hemihomonyms The same name used for taxa from different nomenclature jurisdictions.
 • heterochresonym A chresonym that is applied incorrectly or inappropriately for a given taxon, possibly by misidentification. In botany this term can be more or less equivalent to a later heterotypic homonym. Examples at Wikipedia.
 • heterotypic synonym (taxonomic synonym). Başka bir isimden farklı bir türe dayalı olarak aynı taksona atıfta bulunan bir isim; genellikle “=” simgesiyle gösterilir; Uluslararası Zoolojik İsimlendirme Yasasında "öznel eşanlamlı" olarak adlandırılmıştır.
 • holotype (holotypus) Türler (veya daha düşük dereceli taksonlar) resmi olarak tanımlandığında kullanıldığı bilinen bir organizmanın tek bir fiziksel örneği (veya illüstrasyonu).
 • homonym ‎Farklı türlere göre aynı ad.‎
 • homotypic synonym (nomenclatural synonym). Başka bir isimle aynı türe dayalı bir isim; genellikle “≡” simgesiyle gösterilir; Uluslararası Zoolojik İsimlendirme Yasasında "nesnel eşanlamlı" olarak adlandırılmıştır.
 • Hort. (Hortulanorum). Used to indicate a name that saw significant use in the horticultural literature (usually of the 19th century and earlier), but was never properly published. (For the author abbreviation Hort (without period), see Fenton John Anthony Hort.)

I

 • ICN or ICNafp ‎Uluslararası Bitki Taksonomisi Birliği tarafından sürdürülen yosun, mantar ve bitkiler (ICN) için Uluslararası Adlandırma Kodu olarak bilinen Uluslararası Botanik Adlandırma Kodu.‎
 • ICZN Uluslararası Zoolojik Adlandırma Kodu.
 • in clavi. (in clavis, in clavem). In key or glossary.
 • in litt. (in litteris). Yazışmalarda.
 • in obs. (in observatione). Gözlemde.
 • in sched. (in schedis). Bir herbaryum sayfasında.
 • incertae sedis ‎Belirsiz yerleşim. Daha geniş ilişkilerinin bilinmemesi veya tanımlanmadığı taksonomik bir grup için kullanılan bir terimdir.‎
 • ined. (ineditus). ‎Yayınlanmamış ve doğrulanmamış, geçici ad.‎
 • isonym Aynı adı temel alan aynı tür, farklı zamanlarda bağımsız olarak yayınlanmıştır.‎
 • isotype In plant taxonomy a plant specimen that is a duplicate of or very similar to the type specimen and can be used as a reference specimen. They are collected at the same time and from the same plant, or localised population of plants, as the holotype. These duplicate specimens are often separated and deposited in several institutions.

J

 • juv. (juvenilis). ‎Henüz yetişkin formu, cinsel olgunluk, ya da boyutu ulaşmamış bireysel organizma.‎

L

 • lectotype Orijinal materyalden nomenklatural tip olarak, Madde 9.9 ve 9.10 ICN, yayın sırasında herhangi bir holotip belirtilmemişse veya eksikse veya birden fazla taksona ait olduğu tespit edilirse (ayrıca bkz. Madde 9.13 ICN).
 • loc. cit. (loco citato). Latince'den: 'belirtilen yerde'

N

 • nec (or non) ‎Uyarı, bir homonim yanlış yorumlanmış olabilir.‎
 • neotype Daha sonra orijinal bir holotip kaybolduğunda veya yok edildiğinde veya orijinal yazarın hiçbir zaman bir örneği göstermediği durumlarda tek tip numune olarak hizmet etmek üzere seçilen bir numune veya illüstrasyon (Madde 75 ICZN ve Madde 9.6, 9.15 ICN).
 • nom. alt. (nomen alternativum). Uzun kullanımdan dolayı geçerli olarak kabul edilen bir familyanın adı (Madde 18 ICN).
 • nom. ambig. (nomen ambiguum). Belirsiz bir ad, genellikle birden fazla takson için yanlışlıkla kullanılan ad.
 • nom. cons. (nomen conservandum)
  1. Bir familya, cins veya türün adı [veya tür alt grupları], yayınlandığında gayri meşru veya öncelikli olmamasına rağmen meşru ve diğer belirtilen adlara göre öncelikli olması (Madde 14.1-14.7 ICN).
  2. Koruma süreci ile türü, yazımı veya cinsiyetinin tespit edildiği bir isim (Madde 14.1, 14.9-14.11 ICN).
 • nom. cons. prop. (nomen conservandum propositum). Önerilen korunan ad.
 • nom. dub. (nomen dubium, plural: nomina dubia). Uygulamasını belirlemek zor veya imkansız olan şüpheli bir isim.
 • nom. et orth. cons. (nomen et orthographia conservanda). Hem isim hem de ortografik varyant korunuyor (Art. 14.1, 14.9-14.11 ICN).
 • nom. et typ. cons. (nomen et typus conservandum). Bir familyanın, cinsin veya türün adı veya türü [veya tür alt grupları], yayınlandıklarında veya öncelikli olmadıklarında gayri meşru olmalarına rağmen meşru ve diğer belirtilen adlara göre öncelikli olması (Madde 14.1-14.7 ICN).
 • nom. illeg. (nomen illegitimum). Bir veya daha fazla kurala uygun olmayan, geçerli olarak yayınlanmış bir ad (Mad. 6.4 ICN), esas olarak gereksiz olanlar (Mad. 52 ICN) ve homonimi (Mad. 53 and 54 ICN).
 • nom. illeg. hom. (nomen illegitimum homonymum). Homonim kurallarından birine veya daha fazlasına uygun olmayan, geçerli olarak yayınlanan bir ad (Madde 53 ve 54 ICN). Daha sonra veya genç bir homonim.
 • nom. illeg. superfl. (nomen illegitimum superfluum). Gereksizlik kuralına uygun olmayan, yayınlanmış geçerli bir isim (Madde 52 ICN). Ayrıca bakınız nom. superfl.
 • nom. inadmiss. (nomen inadmissibile). yasal olmayan tipin yeniden adlandırılması.
 • nom. ined. (nomen ineditum). ‎Koşullara uygun olarak düzgün bir şekilde yayınlanmış gibi görünmeyen bir ad‎ Madde 29-50 ICN.
 • nom. inval. (nomen invalidum). ‎Geçerli olarak yayınlanmayan bir ad‎. Madde 29-45 ICN veya H.9 ICN (Art. 6.2 ICN).
 • nom. nov. (nomen novum, replacement name, avowed substitute). bir nomen novum (yeni ad), meşru veya gayri meşru, daha önce yayınlanmış bir adı temel alan yeni bir addır. Önceki ad, değiştirilen eşanlamlıdır ve meşru olduğunda, yeni adın son epitetini, adını veya kökünü sağlamaz. Yeni isimler önlemek eşadlılık veya tautonyms yaratılması amacıyla oluşturulmuştur. (Art. 6.11 ICN.)
 • nom. nud. (nomen nudum). "Açık isim". Bir açıklama veya teşhis olmadan veya bir açıklama veya tanıya referansla yayınlanan yeni bir taksonun adı (Art. 50B.1 ICN).
 • nom. obl. (nomen oblitum, plural: nomina oblita). Latin for "forgotten name". In zoological nomenclature, a nomen oblitum is a disused scientific name which has been declared to be obsolete (figuratively "forgotten") in favour of another "protected" name; a nomen protectum.
 • nom. praeocc. (nomen praeoccupatum). Name preoccupied, i.e., already published for another taxon.
 • nom. prot. (nomen protectum). Latin for "protected name". In zoological nomenclature, a nomen protectum is declared to be protected, against a nomen oblitum.
 • nom. prov. veya nom. provis. (nomen provisorium). Geçici ad.
 • nom. rej. (nomen rejiciendum). Madde 14 ICN uyarınca korunan bir isim lehine reddedilen isim veya madde ICN 56 uyarınca reddedilen bir isim.
 • nom. rej. prop. (nomen rejiciendum propositum). Önerilen reddedilen ad.
 • nom. seminud. (nomen seminudum). Published with little diagnosis or description, thus leaving it in doubt whether or not it is a name.
 • nom. subnud. (nomen subnudum). Published with a dubious diagnosis or description, thus leaving it in doubt whether or not it is a name.
 • nom. superfl. (nomen superfluum). Gereksiz isim; genellikle yayın sırasında doğru ismin veya baziyonimden bahsedildiği gayri meşru isimler için kullanılır.
 • nom. supp. (nomen suppressum). Suppressed name; used for names suppressed by an ICZN Opinion or equivalent act.
 • nom. utique rej. prop. (nomen utique rejiciendum propositum). ICBN'ye reddedilmesi için önerilen isim (Madde 56.1), aksi takdirde dezavantajlı bir isimlendirme değişikliğine neden olur.
 • non design. (non designatus). Belirtilmedi.
 • non vidi (n. v.). Görmedim. Genellikle bulunması ve doğrulanması zor olan bir taksonun protokolünü veya açıklamasını ifade eder. Literatürde, yazarın fiziksel olarak inceleyemediği bir tür, genellikle bir tür ifade edilmektedir.

O

 • op. cit. (opus citatum/opere citato). Refers to a publication previously cited or a cited work.
 • opus utiq. oppr./opera utiq. oppr. (Opus utique oppressum/Opera utique oppressa). Works, ruled as suppressed. In these names, in specified ranks, are not validly published. "Opus" is singular, "opera" is plural.
 • opus utiq. rej./opera utiq. rej. (Opus utique rejectum/Opera utique rejectum). Works, ruled as rejected. In these names, in specified ranks, are not validly published. "Opus" is singular, "opera" is plural.
 • orth. cons. (orthographia conservanda). Korunmuş ortografik varyant.
 • orth. emend. (orthographia emendata). Yazım, ICBN gerekliliklerine uygun olarak değiştirildi.
 • orth. err. ICBN gereklerine uygun olarak düzeltilebilir bir yazım hatası.
 • orth. var. Ortografik varyant.
 • orthochresonymA chresonym appropriately used to designate a taxon according to the relevant Acts, but the name is not accepted, or has become superfluous. Examples at Wikipedia.
 • ordo. nov. (ordo novus). Newly published or proposed novel order.

P

 • parahomonyms ICN kapsamında, karıştırılabilecek kadar benzer isimler de eşsesli olarak kabul edilir (Madde 53.3). Zoolojik kod, aynı olduğu düşünülen bir dizi yazım varyasyonuna (Madde 58) sahiptir.
 • paralectotype Botanikte, seçilen lektip ve izolektotipler dışında, sintipler arasında yer alan derstotipifikasyondan önce bir örnek. Yinelenenler, izoparalektotiplerdir. ICN kapsamında değildir.
 • paratype Hem zoolojide hem de botanikte, bir taksonun bilimsel adının gerçekte neyi temsil ettiğini tanımlamaya yardımcı olan bir organizma örneğidir. Bununla birlikte, bu holotip değildir ve botanikte ne bir izotip ne de bir sintiptir.
 • p.p. or pro parte "In part", regarding synonyms caused by subdivided taxa and circumscriptional changes.
 • preocc. ([nomen] praeoccupatum). Preoccupied, i.e. name already published for another taxon.
 • pro gen. (pro genus). Cins olarak.
 • pro hybr. or pro hybrid. (pro hybrido). ‎Melez olarak.‎
 • pro sp. (pro specie). ‎Tür olarak.‎
 • pro syn. (pro synonymo). ‎Eş ad olarak.‎
 • protologue first valid description: formal description of a newly discovered taxon, usually in the form of a scientific paper
 • protonym In zoology, the first name used for a taxon. Equivalent to basionym in botany, and basonym in bacteriology.
 • pv. (pathovar). Added before the name of a pathovar — a bacterial strain or set of strains with the same or similar characteristics — in bacteriology, e.g. Xanthomonas axonopodis pv. citri.

Q

 • quoad typum With respect or pertaining to the type of a taxon. Commonly found in association with p.p. or pro parte, as p.p. quoad typum or p.p. (quoad typum).

R

 • rank The following endings indicate rank in botanical nomenclature:
  • -obiotina = altâlem
  • -ophytanae = üstbölüm veya üstşube
  • -ophyta = bölüm veya filum
  • -ophytina = alt bölüm
  • -opsida = sınıf
  • -idea = alt sınıf
  • -anae = üst takım
  • -ales = takım
  • -ineae = alt takım
  • -ariae = üst familya
  • -aceae = familya
  • -indae = üstaltfamilya
  • -oideae = alt familya
  • -odae = üstoymak
  • -eae = oymak
  • -odinae = üstaltoymak
  • -inae = altoymak
 • replaced synonym The previously published, legitimate or illegitimate name on which a replacement name (nomen novum) is based. When legitimate, the replaced synonym does not provide the final epithet, name, or stem of the replacement name.

S

 • sanctioned name In botany, a name defined under the Code (Art. F.3) as used in certain works by Persoon and Fries. These names are treated as though conserved against earlier homonyms and synonyms, but can still be conserved, rejected or protected in their own right. The earlier names are also not considered illegitimate.
 • sensu auct. (sensu auctorum). As used by the cited author, but specifically excluding the original meaning.
 • serotype or serovar A distinct infraspecific variation within a species of bacteria or virus.
 • s.c. (sine collector). Without an assigned collector's name.
 • s.d. (sine data). Undated.
 • s.l..
  • sensu lato In the wide sense.
  • sine loco Without a location (i.e. where the specimen was collected).
 • s.n. (sine numero).Without a collector-assigned number.
 • s.s., s.str. (sensu stricto). In the narrow sense.
 • sine dign. defin. (sine dignitate definita). İsimsiz taksonlar.
 • sine descr. (sine descriptione). Without a description in nomenclature.
 • species inquirenda Species of doubtful identity requiring further investigation.
 • sphalm. (sphalmate). By mistake, mistakenly.
 • supra [see "vide supra"]
 • syn. or synonym A scientific name that applies to a taxon that now goes by a different scientific name. Synonyms may arise whenever the same taxon is described and named more than once, independently. They may also arise when existing taxa are changed, as when two taxa are joined to become one, a species is moved to a different genus, a variety is moved to a different species, etc. A synonym is always the synonym of a different scientific name and cannot exist in isolation. One taxon may have several synonyms, but can only have one valid scientific name. An example of this is the domestic dog. It was originally described as Canis aegyptius. Some years later it was redescribed as Canis minor (and several other names), and today it is named Canis lupus familiaris. Hence both Canis aegyptius and Canis minor are synonyms of the now valid scientific name Canis lupus familiaris – but they all apply to the same taxon.
 • Syntype In botany, any specimen cited in the protologue when there is no holotype, or any one of two or more specimens simultaneously designated as types (Art. 9.5 ICN). In zoology, each specimen of a type series (q.v.) from which neither a holotype nor a lectotype has been designated [Arts. 72.1.2, 73.2, 74 ICZN]. The syntypes collectively constitute the name-bearing type.

T

 • t., tab., tabula Kaynakçada, malzemelerin sayfa numaraları yerine metinle birlikte plakalarda sıralandığı eserler için bibliyografyada kullanılan plaka.
 • tautonym Bir tautonim, adın her iki bölümünün de Pica pica ile aynı heceye sahip olduğu bir türün bilimsel bir adıdır. Zoolojik isimlendirmede izin verilir, ancak botanik taksonomide yasaktır.
 • tax. nov. (taxon novum). ‎Yeni bir takson.‎
 • t.b.c. Onaylanacak.
 • topotype Tür lokalitesinden bir örnek.
 • typ. cons. (typus conservandus). Korunmuş tip ile.
 • typus or type Bilimsel adın resmi olarak iliştirildiği belirli bir örnek (veya nadir durumlarda bir grup örnek). Tip, belirli bir taksonda belirli bir bilimsel adı tutturmaya yarayan bir örnektir.
 • Type genus bir familyanın veya alt familyanın adının oluştuğu cins. Tip cinsi mutlaka en temsili değildir, ancak genellikle en erken tarif edilen, en büyük veya en iyi bilinenidir. Botanik tip cinsinde resmi bir duruş yoktur, ancak zoolojide durum böyle değildir.
 • Type locality Bir tip örneğin orijinal olarak bulunduğu coğrafi konum.
 • Type species Her cins, kalıcı olarak ilişkili olduğu belirlenmiş bir tip türe sahip olmalıdır. Botanik tip türlerde resmi bir duruş yoktur, ancak zoolojide durum böyle değildir.

U

 • Unplaced name Names that currently cannot be accepted, nor can they be put into a synonymy. This may be because the name is not validly published, or it is a later homonym and therefore illegitimate or because it is a species whose genus name is not accepted. See also comb. ined. and nom. ined.

V

 • varietas (var., plural form varietates) "variety", a taxonomic rank below that of species and subspecies, but above that of form.
 • vide"bkz." veya "bakın" bilimsel atıflarda kullanılır.
  • vide infra (v. i.) "aşağıya bakınız", bilimsel çalışmalarda kullanılır.
  • vide supra (v. s.) "yukarıya bakınız", bilimsel çalışmalarda kullanılır . Bazen supra olarak kısaltılır.
 • videlicet (viz) contraction of "videre licet" ("one may see", "it is permitted to see") and sometimes used instead of vide infra.


See also

Kaynakça