Vladimir Grigorevich Chavtur

From Wikispecies
(Redirected from V. G. Chavtur)
Jump to navigation Jump to search

Vladimir Grigorevich Chavtur, Russian zoologist, especially ostracodologist

 • Zhirmunsky Institute of Marine Biology, Far East Branch, Russian Academy of Sciences, 17 Palchevskogo Street, Vladivostok 690041, Russia
 • Far Eastern State University, Vladivostok 690050, Russia
 • Far Eastern State Technical Fisheries University, Vladivostok 690087, Russia

Authored taxa[edit]

Publications[edit]

 • Chavtur, V.G. 1977: Ostrakody semeystva Polycopidae (Cladocopa) Kurilskikh ostrovov (Ostracoda of the family Polycopidae (Cladocopa) from the Kuril Islands). Fauna pribrezhnykh zon Kurilskikh ostrovov, 144-171.
 • Chavtur, V.G. 1979: Novye dannye ob ostrakodakh semeystva Polycopidae (Ostracoda, Cladocopa) iz dalnevostochnykh morey. [New data on ostracods of the family Polycopidae (Ostracoda, Cladocopa) from far-eastern seas]. Issledovaniya pelagicheskikh i donnykh organizmov dalnevostochnykh morey : 91–105.
 • Chavtur, V.G. 1981: Sistematicheskoe polozhenie sovremennykh ostrakod v semeystve Polycopidae (Ostracoda, Cladocopina). [On the systematic position of the modern Ostracoda in the family Polycopidae (Ostracoda, Cladocopina)]. Trudy Instituta Okeanologii, Akademiya Nauk SSSR, 115: 53–61.
 • Chavtur, V.G. 1981: Novye vidy glubokovodnykh ostrakod (Ostracoda, Polycopidae) iz Kurilo-Kamchatskogo zheloba (New species of the deep-sea Ostracoda (Polycopidae) from the Kuril-Kamchatka Trench). Trudy Instituta Okeanologii, Akademiya Nauk SSSR, 115: 62–75.
 • Chavtur, V.G. 1983: Pervaya nakhodka ostrakod podotryada Cladocopina vo Vetname (The first finding of ostracods of the suborder Cladocopina in Vietnam). Zoologicheskiy Zhurnal, 62 (10): 1580–1583.
 • Chavtur, V.G. & Stovbun, G.G. 2008: A new genus and a new species of pelagic ostracods of the subfamily Halocypridinae from the North Pacific. Publications of the Seto Marine Biological Laboratory, 40 (5-6): 47–54.
 • Chavtur, V.G. & Angel, M.V. 2011: Revision of Metaconchoecia (Ostracoda: Halocyprididae) and the designation of two new tribes Conchoeciini and Metaconchoeciini. Zootaxa, 2857: 1–87. Preview
 • Chavtur, V.G.; Brandão, S.N.; Bashmanov, A.G. 2012: New subgenus and new species of marine benthic ostracods of genus Doloria (Ostracoda; Myodocopina) from the Southern Ocean. Zootaxa 3356: 1–46. Preview
 • Chavtur, V.G. 2014: Morphology and Systematics of the Ostracod Euconchoecia (Myodocopa: Halocyprididae) from the North-Western Pacific. Publications of the Seto Marine Biological Laboratory, 42: 14–41. PDF
 • Chavtur, V.G. & Keyser, D. 2015. Benthic Ostracods of Skogsbergiella (Myodocopina: Cylindroleberididae) from the Southern Ocean. Zootaxa 4048(4): 508–522. DOI: 10.11646/zootaxa.4048.4.3 Preview (PDF) Reference page
 • Chavtur, V.G., Keyser, D. & Bashmanov, A.G. 2015. Morphology and distribution of pelagic ostracods of the genus Boroecia (Ostracoda: Halocyprididae) in the Central Arctic. Zootaxa 4013(2): 151–194. DOI: 10.11646/zootaxa.4013.2.1 Preview (PDF) Reference page
 • Chavtur, V.G. 2016. Spinacopia dietkeyseri, a new species of Marine Ostracoda (Sarsiellidae: Myodocopina) from the Southern ocean. Zootaxa 4093(3): 391–406. DOI: 10.11646/zootaxa.4093.3.6.Reference page
 • Chavtur, V.G. & Keyser, D. 2016. Description of new members of the family Cylindroleberididae (Ostracoda: Cylindroleberidoidea) from the Southern Ocean. Zootaxa 4137(3): 301–329. DOI: 10.11646/zootaxa.4137.3.1 Reference page
 • Chavtur, V.G. & Keyser, D. 2016. Benthic myodocopid Ostracoda (Philomedidae) from the Southern Ocean. Zootaxa 4141(1): 1–70. DOI: 10.11646/zootaxa.4141.1.1 Reference page