Translations:Help:General Wikispecies/1/tw

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search

Ɛwom sɛ Wikispecies yɛ nnwuma a Wikimedia Foundation no yɛ no mu biako, te sɛ Wikipedia de, nanso ɛsono sɛnea wɔn a wɔde di dwuma no betumi aboa. Mmara a emu yɛ den wɔ hɔ a ɛfa sɛnea ɛsɛ sɛ wɔhyehyɛ emu nsɛm no ho. Saa mmara yi ho hia, esiane atirimpɔw pɔtee a Wikimedia Fapem no de ato yɛn so nti. Nea ɔhyehyɛɛ Wikimedia Foundation, Jimbo Wales, akyerɛw note, a ɛma nsonsonoe a ɛda Wikipedia ne Wikispecies ntam no da adi pefee dedaw.