Translations:Help:Contents/61/tw

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search

Asɛm biara a ɛkyerɛkyerɛ asɛmfua bi mu kɛkɛ, anaa kasasin tiawa bi, sɛnea wubehu wɔ nsɛm asekyerɛ nhoma a wɔtaa yɛ mu, na wontumi ntrɛw mu nkɔ encyclopedic entry mu no, ɛsɛ sɛ wɔde boa Wikipedia nuabea adwuma no, Wiktionary. Afei nso, database a wɔtaa de mfiri kenkan wɔ hɔ a nnwuma no betumi akɔ mu sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛfa data afi hɔ a wɔfrɛ no Wikidata ne adwuma bi a ɛboaboa mfonini a wɔama ho tumi krataa ano a wɔfrɛ no Commons.