Template:Schirschova & Shuysky, 1988

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search
  • Schirschova, D.I. & Shuysky, V.P. 1988. Novye materialy po sistematike i rasprostraneniyu vodoroslej roda Voycarella [New materials on the taxonomy and distribution of algae of the genus Voycarella]. In: Novye dannye po stratigrafii fanerozoya Urala i sopostavimykh regionov. (Tchuvashov, B.I. Eds), pp. 49–54. Sverdlovsk: Ural'skoe otdelenie Akademii nauk SSSR. [in Russian].