Search results

Jump to: navigation, search
Did you mean: gonomyia
 • Subfamilia: Lasiocampinae Tribus: Lasiocampini Genera: Dendrolimus – Eutachyptera – Gloveria – Gonometa – Lasiocampa – Macrothylacia – Prorifrons – Quadrina
  280 bytes (15 words) - 16:09, 19 April 2014
 • Euphorea – Euthrix – Eutricha – Filiola – Gastroplakaeis – Gloveria – Gonometa – Grellada – Gufria – Kunugia – Lasiocampa – Lebeda – Lechriolepis – Leipoxais –
  4 KB (464 words) - 12:58, 23 December 2015
 • Species: S. argibasis Sophyrita Zolotuhin & Gurkovich, 2009 Type species: Gonometa argibasis Mabille, 1893 Zolotuhin, V.V. & A.V. Gurkovich 2009: A review
  383 bytes (44 words) - 11:44, 29 July 2010
 • Holotype: BMNH. female ♀. by monotypy. Pachypasa subfascia Walker, 1855 Gonometa lomia Druce, 1888 Pachyna trapezina Weymer, 1892 Pachypas [sic] nasmythii
  578 bytes (63 words) - 10:27, 6 July 2010
 • 1893) Type locality: Mozambique. Holotype: BMNH. female ♀. by monotypy. Gonometa argibasis Mabille, 1893 Eutricha sophax Druce, 1896 Pachypasa epithymia
  542 bytes (58 words) - 11:47, 29 July 2010
 • male ♂. Lebeda morosa Walker, 1865 Pachypasa richelmanni Weymer, 1892 Gonometa drucei Bethune-Baker, 1908 Pachypasa jamiesoni Bethune-Baker, 1915 Zolotuhin
  576 bytes (63 words) - 12:21, 29 July 2010
 • locality: Rhodesia, Fort Jameson. Holotype: BMNH. female ♀. by monotypy. Gonometa pallens Bethune-Baker, 1908 Metanastria denticula Bethune-Baker, 1908.
  635 bytes (72 words) - 09:35, 6 July 2010