Search results

Jump to: navigation, search
  • Adoliadini Genus: Euriphene Subgenera: Euriphene (Euriphene) Species: Euriphene (Euriphene) ampedusa Euriphene (Euriphene) ampedusa Hewitson, 1866 Type
    370 bytes (33 words) - 14:58, 13 July 2008
  • ) adumbrata – E. canui – E. (E.) duseni – E. (E.) minkoi Species: E. (E.) ampedusa – E. (E.) atossa – E. (E.) leonis Species: E. (E.) gambiae Species: E
    3 KB (255 words) - 10:23, 26 April 2015