Search results

Jump to: navigation, search
Did you mean: ceratitis
 • Danainae Tribus: Ithomiini Subtribus: Dircennina Genera: Callithomia – Ceratinia – Dircenna – Episcada – Haenschia – Hyalenna – Meizocellis – Pteronymia
  590 bytes (51 words) - 08:08, 2 September 2013
 • Garsauritis D'Almeida, 1938 Type species: Ceratinia xanthostola Bates, 1862 Rhodussa D'Almeida, 1939 Type species: Ceratinia pamina Haensch Brown, K.S. 1980:
  1 KB (174 words) - 16:42, 1 April 2015
 • 1854) Ithomia fluonia Hewitson, 1854 Ceratinia wickhami Riley, 1919 Ceratinia wickhami f. clara Riley, 1919 Ceratinia wickhami f. bicolor Riley, 1919 Lamas
  887 bytes (121 words) - 16:52, 1 April 2015
 • Hypothyris cantobrica (Hewitson, 1876) Ithomia cantobrica Hewitson, 1876 Ceratinia pamina Haensch, 1905 Lamas, G., 2004, Atlas of Neotropical Lepidoptera;
  515 bytes (50 words) - 11:17, 27 December 2014
 •  honesta – H. a. niphas – H. a. porsenna Hypothyris anastasia (Bates, 1862) Ceratinia anastasia Bates, 1862 Lamas, G., 2004, Atlas of Neotropical Lepidoptera;
  656 bytes (61 words) - 10:40, 27 December 2014
 • Subspecies: H. c. connexa – H. c. lema Hypothyris connexa (Hall, 1939) Ceratinia connexa Hall, 1939 Lamas, G., 2004, Atlas of Neotropical Lepidoptera;
  366 bytes (40 words) - 11:27, 27 December 2014
 • anastasia porsenna (Srnka, 1885) Ceratinia porsenna Srnka, 1885 Ceratinia amabilis Srnka, 1885 (nomen nudum) Ceratinia anastasia ab. amabilis Staudinger
  510 bytes (57 words) - 10:51, 27 December 2014
 • castanea Hypothyris anastasia castanea (Butler, 1877) Ceratinia castanea Butler, 1877 Ceratinia anastasia medea Riley, 1919 Lamas, G., 2004, Atlas of
  371 bytes (43 words) - 10:44, 27 December 2014
 • 1854) Ithomia fluonia Hewitson, 1854 Ceratinia wickhami Riley, 1919 Ceratinia wickhami f. clara Riley, 1919 Ceratinia wickhami f. bicolor Riley, 1919 Lamas
  398 bytes (83 words) - 16:54, 1 April 2015
 • Hypothyris anastasia bicolora Hypothyris anastasia bicolora (Haensch, 1903) Ceratinia honesta bicolora Haensch, 1903 Hypothyris honesta inca Fox, 1941 Lamas
  377 bytes (44 words) - 10:55, 27 December 2014
 • cantobrica cantobrica (Hewitson, 1876) Ithomia cantobrica Hewitson, 1876 Ceratinia pamina Haensch, 1905 Lamas, G., 2004, Atlas of Neotropical Lepidoptera;
  369 bytes (42 words) - 11:17, 27 December 2014
 • anastasia anastasina Hypothyris anastasia anastasina (Staudinger, 1885) Ceratinia anastasia anastasina Staudinger, 1885 Lamas, G., 2004, Atlas of Neotropical
  343 bytes (39 words) - 10:48, 27 December 2014
 • Hypothyris anastasia anastasia Hypothyris anastasia anastasia (Bates, 1862) Ceratinia anastasia Bates, 1862 Lamas, G., 2004, Atlas of Neotropical Lepidoptera;
  322 bytes (38 words) - 10:42, 27 December 2014
 • Hypothyris connexa connexa Hypothyris connexa connexa (Hall, 1939) Ceratinia connexa Hall, 1939 Lamas, G., 2004, Atlas of Neotropical Lepidoptera;
  316 bytes (38 words) - 11:27, 27 December 2014
 • Hypothyris anastasia honesta Hypothyris anastasia honesta (Weymer, 1883) Ceratinia honesta Weymer, 1883 Hypothyris honesta aureata Fox, 1971; in Fox & Real
  384 bytes (46 words) - 10:46, 27 December 2014