Search results

Jump to: navigation, search
  • Adoliadini Genus: Bebearia Subgenus: Bebearia (Bebearia) Species: Bebearia (Bebearia) ashantina Bebearia (Bebearia) ashantina Dudgeon, 1913 Type locality:
    356 bytes (33 words) - 17:30, 18 June 2008
  •  laetitoides · B. (B.) periguinea - B. (B.) schoutedeni Species: B. (B.) ashantina - B. (B.) baueri - B. (B.) barombina - B. (B.) braytoni - B. (B.) chilonis -
    3 KB (299 words) - 10:28, 13 August 2015