Search results

Jump to navigation Jump to search
  • Herm. Sagina apetala var. erecta Hornem. Sagina apetala subsp. filicaulis (Jord.) Sennen & Mauricio Sagina apetala var. glabra Lowe Sagina apetala var.
    4 KB (387 words) - 19:49, 14 May 2020
  • procumbens Sagina procumbens var. apetala Fenzl Sagina procumbens var. compacta Lange Sagina procumbens subsp. corsica (Jordan) Rouy & Fouc. Sagina procumbens
    3 KB (255 words) - 22:59, 8 January 2020