Mikhail Yu. Gildenkov

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search

Mikhail Yu. Gildenkov

 • Smolensk State University, department of Ecology and Chemistry, Przhevalsky str., 4, Smolensk 214000, Russia.

Authored taxa[edit]


Publications[edit]

(List may be incomplete)

1997[edit]

 • Gildenkov, M.Yu. 1997. Dva novykh vida dlya roda Carpelimus Leach (Coleoptera, Staphylinidae) s yuga Ukrainy. Izvestiia Kharkovskogo Entomologicheskogo Obshchestva 5: 56–59.
 • Gildenkov, M.Yu. 1997. A new species of Carpelimus Leach from Moldavia, Ukraine, Bulgaria, Russia and Azerbaijan. Zoosystematica Rossica 5: 273–274.
 • Gildenkov, M.Yu. 1997. Dva novykh dlya nauki vida roda Carpelimus (Coleoptera, Staphylinidae) iz srednei Asii i yugo-vostochnoy Evropy. Zoologichesky Zhurnal 76: 615–619.

1998[edit]

 • Gildenkov, M.Yu. 1998. A new species of the genus Thinobius from the Russian Far East (Coleoptera: Staphylinidae). Zoosystematica Rossica 7(1): 175–176.
 • Gildenkov, M.Yu. 1998. Materialy k faune Ukrainy predstavitelei roda Carpelimus (Coleoptera, Staphylinidae). Izvestiia Khar’kovskogo Entomologicheskogo Obshchestva 6(1): 52–58.
 • Gildenkov, M.Yu. 1998. Carpelimus minimus (Kraatz, 1859) as a proprius species, with a key to the Oriental species of the subgenus Troginus (Coleoptera: Staphylinidae: Carpelimus). Russian entomological journal 7: 127–128.

2000[edit]

 • Gildenkov, M.Yu. 2000. A review of Palaearctic species of the genus Thinodromus (Coleoptera, Staphylinidae). Communication 1. Entomological review 80(7): 822−830.
 • Gildenkov, M.Yu. 2000. A new species of the genus Ochthephilus (Coleoptera, Staphylinidae) from the Caucasus [English translation of previous]. Entomological review 80(7): 847–850.
 • Gildenkov, M.Yu. 2000. Obzor Palearkticheskikh vidov roda Thinodromus (Coleoptera, Staphylinidae). Soobshcheniye 1. [Review of Palaearctic species of the genus Thinodromus (Coleoptera, Staphylinidae). Communication 1] Zoologicheskii Zhurnal 79(6): 686–694. [In Russian]
 • Gildenkov, M.Yu. 2000. Obzor Palearkticheskikh vidov roda Thinodromus (Coleoptera, Staphylinidae). Soobshcheniye 2. [Review of Palaearctic species of the genus Thinodromus (Coleoptera, Staphylinidae). Communication 2] Zoologicheskii Zhurnal 79(8): 918–927. [In Russian]
 • Gildenkov, M.Yu. 2000. Obzor Palearkticheskikh vidov roda Thinodromus (Coleoptera, Staphylinidae). Soobshcheniye 3. [Review of Palaearctic species of the genus Thinodromus (Coleoptera, Staphylinidae). Communication 3] Zoologicheskii Zhurnal 79(9): 1073–1077. [In Russian]
 • Gildenkov, M.Yu. 2000. Novyi dlia nauki vid roda Ochthephilus (Coleoptera, Staphylinidae) s Kavkaza Zoologicheskii Zhurnal 79(10): 1185–1188. [in Russian]
 • Gildenkov, M.Yu. 2000. Novy podrod i sem’ novyi dlya nauki vidov roda Thinodromus iz efiops-koi zoogeograficheskoi oblast’i (Coleoptera, Staphylinidae). [New subgenus and seven species, new to science, of the genus Thinodromus from Ethiopian zoogeographic region (Coleo-ptera, Staphylinidae).] Kharkov Entomological Society Gazette 8(1): 43—56.

2001[edit]

 • Gildenkov, M.Yu. 2001. [The fauna of Carpelimus of the Palaearctic (Coleoptera, Staphylinidae). Problems of species and speciation. Part 1. The history of research. Morpho-ecological features. System of the genus. Description of species]. Smolensk: SGPU. 304 pp. [In Russian]
 • Gildenkov, M.Yu. 2001. [The fauna of Carpelimus of the Palaearctic (Coleoptera, Staphylinidae). Problems of species and speciation. Part 2. Keys to species. The phylogenetic relations in genus. Problems of species and speciation]. Smolensk: SGPU. 176 pp. [In Russian]

2002[edit]

 • Gildenkov, M.Yu. 2002. [System of the genus Carpelimus (Coleoptera, Staphylinidae) within the Palearctic. 1. General part and description of new taxa] Zoologicheskii Zhurnal 81(12): 1461–1475 [in Russian, with English summary].

2003[edit]

 • Gildenkov, M.Yu. 2003. Classification of the Genus Carpelimus (Coleoptera, Staphylinidae) within the Palaearctic Region: 2. Keys to Species of the Subgenera Carpelimus, Paratrogophloeus, Myopinus, and Bucephalinus. Entomological Review 83(1): 69–81. Reference page
 • Gildenkov, M.Yu. 2003a. Classification of the genus Carpelimus (Coleoptera, Staphylinidae) within the Palaearctic Region: 3. Keys to species of the subgenera Trogophloeus and Troginus. Zoologicheskij zhurnal 82(3): 366–381. (in Russian, with Abstract in English). Reference page
 • Gildenkov, M.Yu. 2003b. Classification of the genus Carpelimus (Coleoptera, Staphylinidae) within the Palaearctic Region: 3. Keys to species of the subgenera Trogophloeus and Troginus. Entomological Review 83(1): 82–97. Reference page

2004[edit]

2005[edit]

2007[edit]

2009[edit]

 • Gildenkov, M.Yu. 2009. The new data on the distribution in Palaearctic Region of species of the genus Thinodromus and species of the genus Carpelimus from subgenera Carpelimus s.str., Paratrogophloeus, Bucephalinus (Coleoptera, Staphylinidae). Izvestiya Smolenskogo Gosudarstvennogo Universiteta 2(6): 25–42. (in Russian, with Abstract in English). Reference page
 • Gildenkov, M.Yu. 2009a. The new data on the distribution in the Palaearctic Region of species if the genus Carpelimus from subgenera Myopinus, Trogophloeus, Troginus. Izvestiya Smolenskogo Gosudarstvennogo Universiteta 3(7): 237–255. (in Russian, with Abstract in English). Reference page

2010[edit]

 • Gildenkov, M.Yu. 2010. New synonymy and nomenclative types for the Palaearctic species from the genera Thinodromus and Carpelimus (Coleoptera, Staphylinidae, Oxytelinae). Izvestiya Smolenskogo Gosudarstvennogo Universiteta 4(12): 7–29. (in Russian, with Abstract in English). Reference page

2011[edit]

 • Gildenkov, M.Yu. 2011. New data on the distribution of some species of the subfamily Oxytelinae (Coleoptera: Staphylinidae) in the Palaearctic Region. Izvestiya Kharkovskogo entomologicheskogo obzhestva 19(2): 13-–15. (in Russian, with Abstract in English). Reference page
 • Gildenkov, M.Yu. 2011. [New species of Thinodromus Kraatz, 1857 and Carpelimus Leach, 1819 (Coleoptera, Staphylinidae, Oxytelinae) from the Palaearctic]. Izvestiya Smolenskogo Gosudarstvennogo Universiteta 2(14): 34–46. [in Russian, with English summary].
 • Gildenkov, M.Yu. 2011. [New species of Carpelimus Leach, 1819 from the Palaearctic and an addendum to the faunistic review of the subgenus Carpelimus (s. str.) for tropical Africa (Coleoptera, Staphylinidae, Oxytelinae)]. Izvestiya Smolenskogo Gosudarstvennogo Universiteta 4(16): 64–72. [in Russian, with English summary].

2012[edit]

 • Gildenkov, M.Yu. 2012. The new data on taxonomy and distribution of the genus Carpelimus Leach, 1819 in northwest Pakistan (Coleoptera, Staphylinidae, Oxytelinae). Izvestiya Smolenskogo Gosudarstvennogo Universiteta 2(18): 351-–357. (in Russian, with Abstract in English). Reference page

2013[edit]

 • Gildenkov, M.Yu. 2013. Designations of the lectotypes for the oriental species of the genus Carpelimus Leach, 1819 (Coleoptera: Staphylinidae). Zootaxa 3717(1): 53–64. DOI: 10.11646/zootaxa.3717.1.4. Reference page
 • Gildenkov, M.Yu. 2013. [The review of the Structure of the Subgenus Trogophloeus Mannerheim, 1930 from Genus Carpelimus Leach, 1819 for Tropical Africa (Coleoptera, Staphylinidae, Oxytelinae).] Izvestiya Smolenskogo Gosudarstvennogo Universiteta 1(21): 242–251. [in Russian, with Abstract in English]. Reference page
 • Gildenkov, M.Yu. 2013. [New species of the Genus Carpelimus Leach, 1819 for Palaearctic Region and Oriental Region (Coleoptera, Staphylinidae, Oxytelinae).] Izvestiya Smolenskogo Gosudarstvennogo Universiteta 2(22): 167–187. [in Russian, with Abstract in English]. Reference page
 • Gildenkov, M.Yu. 2013. [Seven new species of the Genus Carpelimus Leach, 1819 from Oriental Region (Coleoptera, Staphylinidae, Oxytelinae).] Izvestiya Smolenskogo Gosudarstvennogo Universiteta 3(23): 221–236. [in Russian, with Abstract in English]. Reference page
 • Gildenkov, M.Yu. 2013. [New species of the genus Mendaxinus Gildenkov, 2004 (Coleoptera, Staphylinidae, Oxytelinae) from Tropical Africa.] Euroasian entomological journal 12(5): 471–485. [in Russian, with Abstract and diagnosis in English]. PDF Reference page

2014[edit]

 • Gildenkov, M.Yu. 2014. New synonymy and nomenclature types for species from the genus Carpelimus Leach, 1819 (Coleoptera, Staphylinidae, Oxytelinae). Izvestiya Smolenskogo Gosudarstvennogo Universiteta 1(25): 296-–314. (in Russian, with Abstract in English). Reference page
 • Gildenkov, M.Yu. 2014a. Five new species of the Genus Carpelimus Leach, 1819 from Oriental Region and Palaearctic Region (Coleoptera, Staphylinidae, Oxytelinae). Izvestiya Smolenskogo Gosudarstvennogo Universiteta 2(26): 232-–244. (in Russian, with Abstract in English). Reference page
 • Gildenkov, M.Yu. 2014. New data on fauna Carpelimus Leach, 1819 (Coleoptera: Staphylinidae: Oxytelinae) of Japan. Amurian zoological journal 6(4): 357–364. [In Russian with English summary].

2015[edit]

2016[edit]

 • Gildenkov, M.Yu. 2016. New records of the species of Carpelimus Leach, 1819 (Coleoptera: Staphylinidae, Oxytelinae) from China. Far Eastern entomologist 320: 27–32. PDF Reference page
 • Gildenkov, M.Yu. 2016. To the validity of Carpelimus rivus Gildenkov, 2011 (Coleoptera: Staphylinidae: Oxytelinae), Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis 16(1): 119–121.

2017[edit]

2018[edit]

2019[edit]

Authority control