M. Violeta Atienza Tamarit

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search

M. Violeta Atienza Tamarit
M. Violeta Atienza   (V. Atienza)

Lichenologist (Spain)


Address in 2007:
Departament de Botánica, Facultat de Ciències Biològiques, Universitat de València
Dr. Moliner, 50, ES-46071 Burjassol, València, Spain


Published author of:

Zwackhiomyces argentina (Räsänen) D. Hawksw. & V. Atienza, 1994


External link[edit]