Hjälp:Innehåll

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Help:Contents and the translation is 63% complete.


Wikispecies är en fritt tillgänglig artkatalog som är nära besläktad med Wikipedia, den fria encyklopedin. Den skrivs gemensamt av läsarna. Den följande artikeln innehåller vägledning och information kring läsning, författande och medverkan i projektet.

Den här sidan täcker grundläggande markup för wikiredigering. Om du redan är bekant med grundläggande wikimarkup kan du gå direkt till Help:General Wikispecies.

Guide

Vill du hjälpa till på Wikispecies? Här presenterar vi en anpassad guide från Wikipedia för att visa hur du kan redigera sidor på Wikispecies.

Wikispecies är en katalog över arter byggd genom samarbete, och som du kan bidra till. Denna serie sidor kommer att ge dig de grundläggande färdigheter och kunskaper du behöver för att börja hjälpa oss att utveckla detta projekt.

Varje sida kommer att presentera en användbar funktion i wiki-programvaran, ge vägledning om stilform och önskat innehåll, information om Wikispecies community, eller viktiga policier och konventioner på Wikispecies.

Tänk på att detta är en vägledning, inte en slutgiltig policysida eller omfattande manual. Om du vill ha mer information har du genom hela övningen tillgång till länkar till Wikipedia-sidor med mer detaljer.

Det kommer också att finnas länkar till sidor och funktioner där du kan testa vad du lärt dig. Utnyttja chansen att prova saker och lek med funktionerna. Ingen kommer att bli upprörd om du ställer till det på någon av de här övningssidorna, så testa fritt och se vad du kan göra.

Obs: Placeringen av länkar som nämns i den här introduktionen förutsätter att du använder den standardinställningen för sidlayout. Om du är inloggad som en registrerad användare och har ändrat dina standardinställningar, kan länkarna vara på andra platser.

Redigera sidor

Vi börjar med den mest grundläggande wiki-funktionen av alla: Redigera. Med undantag för ett fåtal skyddade sidor har varje wikisida en länk längst upp där det står "redigera". Denna länk låter dig göra precis vad det låter som – redigera sidan du tittar på. Webbplatser som dessa, där vem som helst kan redigera något, kallas wikier.

Pröva det! I ett nytt webbläsarfönster eller -flik, öppna Wikispecies Sandbox och klicka sedan på "redigera den här sidan"-länken. Du kommer att se källkoden för den sidan. Skriv något kärnfullt eller underhållande, eller bara en hälsning. Spara den sedan, och se vad du har åstadkommit.

Visa förhandsgranskning

En viktig funktion att börja använda nu är "Visa förhandsgranskning", som gör det möjligt att redan innan du sparar se hur sidan kommer att se ut efter redigeringen. Testa att göra en redigering i sandbox, och sedan klicka på knappen "Visa förhandsgranskning". Alla gör misstag ibland, och det här hjälper dig att korrigera dem omedelbart. Om du tar för vana att använda funktionen "Visa förhandsgranskning" innan du sparar kan du lätt upptäcka och rätta eventuella misstag, till hjälp för dig själv och andra framtida redigerare. Det gör det också möjligt för dig att prova olika format på sidan, utan att egentligen ändra artikeln förrän du är nöjd.

Det här är särskilt viktigt om du tror att du kommer att göra fler redigeringar av sidan. Det är en god idé att bara Spara en gång, så att sidans redigerings-historik blir mer överskådlig. Att spara mindre ofta minskar dessutom risken för redigeringskonflikter, som uppstår när två användare försöker redigera en sida samtidigt. Tänk dock på att om du ändrar stora mängder text bör du överväga att göra detta stegvis (till exempel ett stycke i taget) så att andra användare lättare kan följa dina redigeringar.

Mindre redigeringar

Om du är inloggad som registrerad användare kan du markera en redigering som "Mindre ändring" genom att markera lämplig ruta innan du sparar. En mindre ändring innebär att det bara finns ytliga skillnader mellan den nya och den tidigare versionen. Hit hör rättningar av stavfel, ändringar i format och presentation av innehållet, omstuvning av text utan att ändra dess innehåll, och så vidare. En mindre ändring är en version som användaren menar inte behöver kontrolleras av någon annan, och som aldrig skulle kunna åstadkomma någon kontrovers. Med andra ord, att ändra hur innehållet på en sida visas räknas i allmänhet som en mindre redigering, men att ändra själva innehållet gör det inte. Om du är osäker, markera inte rutan.

Redigeringssammanfattning

Innan du trycker på "Spara" är det bra och anses som god ton att ange en mycket kort sammanfattning av dina ändringar i sammanfattningsrutan mellan redigeringsfönstret och knapparna "Publicera ändringar" och "Visa förhandsgranskning". Det kan vara ganska kortfattat; om du till exempel bara anger "stavfel", kommer folk att veta att du har gjort en mindre stavnings- eller skiljeteckenkorrigering, eller någon annan liten ändring. För mer övergripande ändringar är det bra att vara mer tydlig i sin sammanfattning.

Teckenstil och rubriker

Fetstil och kursiver

När du skriver text krävs andra funktioner och kommandon än i en vanlig ordbehandlare.

Wikin kan hantera vissa HTML-taggar, men de flesta använder det inbyggda märkspråket kallat wikikod, som är utformat för att underlätta redigering. De vanligaste wiki-taggarna är fetstil och kursiv stil. Fetstil och kursiv stil skapas genom att omsluta ett ord eller en fras med olika antal apostrofer på ömse sidor:

 • ''kursiv'' visas som kursiv. (2 apostrofer)
 • '''fetstil''' visas som fetstil. (3 apostrofer)
 • '''''kursiv fetstil''''' visas som kursiv fetstil. (2 + 3 = 5 apostrofer)

Rubriker och underrubriker

Rubriker och underrubriker är ett enkelt sätt att förbättra organisationen av en artikel. Om två eller flera distinkta, olika ämnen diskuteras kan du dela upp din artikel genom att infoga en styckerubrik för varje avsnitt.

Rubriker kan skapas så här:

 • ==Huvudrubrik== (2 likamedtecken)
 • ===Underrubrik=== (3 likamedtecken)
 • ====Ytterligare en nivå ner==== (4 likamedtecken)

Om en artikel har minst tre rubriker (d.v.s. stycken) skapas automatiskt en innehållsförteckning. Testa att skapa en rubrik i Wikispecies Sandlåda. Den rubriken läggs då automatiskt till i sidans innehållsförteckning.

Interna länkar

One of the things that makes Wikispecies in combination with Wikipedia useful and addictive is extensive crosslisting by internal links. These easily-created links allow users to access information related to the article they're reading.

When to link

The easiest way to learn when to link is to look at Wikispecies articles and imitate what they do. If you're trying to decide whether to make a link or not, think "If I were to read this, would following this link be useful to me?"

How to link

When you want to make a link to another Wikispecies page (called a wiki link) you have to put it in double square brackets, like this:

[[Article X]]

For example, if you want to make a link to, say, the Wikispecies:Contributing to Wikispecies page, it would be:

[[Wikispecies:Contributing to Wikispecies]]

Also remember that in Wikispecies, the links are created automatically, so if you put double square brackets around a word, it becomes a link, and because of that you have to be careful about disambiguation.

If you want the link to the article to show text other than the article title, you can add an alternative name by adding after the pipe "|" divider (SHIFT + BACKSLASH on most keyboards).

For example, if you wanted to make a link to the above example, but wanted it to say "my text" you would write it as such:

To view the article, [[Article X|my text]]...

It would appear as:

To view the article, my text...

but would link to "Article X".

Alternative endings

When you want to use the plural of an article title (or add any other suffix) for your link, you can add the extra letters directly outside the double square brackets.

For example, you would write:

Marine mammals such as [[dolphin]]s...
Intercontinental [[ship]]ping...

It would appear as linked references.

Related sites

Wikispecies is one of several projects of the WikiMedia Foundation. Wikipedia is for prose articles about subjects considered encyclopedic (along with some topics that would typically be found in an almanac).

Any article that simply defines a word, or short phrase, as you would find in a typical dictionary, and that can't be expanded into an encyclopedic entry, should be contributed to Wikipedia's sister project, Wiktionary. There is also a common machine-readable database the projects can access in order to retrieve data from there called Wikidata and a project collecting freely licensed pictures called Commons.

För en lista över alla relaterade projekt, se Fullständig lista över Wikimediaprojekt. De vanligaste länkarna listas på Template help.

Instead of the whole URL, you can use a wiki link similar to a regular Wikispecies link but with a special prefix. For example,

[[wiktionary:house]] or [[wikt:house]]

will link to the Wiktionary definition of the word "house". In your article it will appear as:

wiktionary:house or wikt:house

you can hide the "wiktionary:" part by adding a "pipe" (vertical bar) character:

[[wikt:house|]]

as explained above, so that the result is:

house

The other projects have similar shortcuts:

 • The Meta-Wiki may be linked using "meta:" or "m:"
 • Wikibooks may be linked using "wikibooks:" or "b:"
 • Wikisource may be linked using "wikisource:" or "s:"
 • Wikiquote may be linked using "wikiquote:" or "q:"
 • Wikiversity may be linked using "wikiversity:" or "v:"

In special cases interlanguage links to the different language editions of Wikipedia can be added using the language abbreviation, for example "en:" or "nl:" for links to the English and Dutch Wikipedias, respectively. It can also be done by putting "w:" before a link, which will result in a link to the English Wikipedia. However please note that manually adding links to any Wikipedia is generally not recommended, since such links will be automatically added and served by Wikidata anyway. (Interwiki links added by Wikidata will not be visible in the actual code of a page, but will still be available in the lefthand-side submenu labelled "In Wikipedia". Since there is no point in having duplicate links on a page, manually added Wikipedia-links are likely to be removed.)

External links

If you want to link to a site outside of the Wikimedia projects, it should almost always go under the "External links" heading at the end of an article.

The easiest way to make a link is to simply type in the full URL for the page you want to link to. If you want to make a link to Google, all you need to do is type:

https://www.google.com/

The wiki will automatically treat this text as a link (as has been done with the URL above) and will display the raw web address, including the "http://" part. In practice, you won't see this format much, as raw URLs are ugly and often give no clue what the site actually is.

To make the link display something other than the URL, use one square bracket at each end. If you want to make a link to Google, type:

[https://www.google.com/]

This will display the link as a number in brackets, like this: [1]. This format is mostly used for citing sources within an article. It looks like a footnote, so it's best to only use it as such (for example, following a direct quote or a statement which requires a source). Avoid this usage: "According to [2], the last full moon of the second millennium occurred on December 11, 2000."

If you want the link to appear with text that you specify, add an alternative title after the address separated by a space (not a pipe). So if you want the link to appear as Google search engine, just type:

[https://www.google.com/ Google search engine]

Note: Using certain characters, such as a pipe(|) in the URL of the link will cause the link to fail; however, HTTP provides the ability to specify any character in a URL as a hexadecimal equivalent to its ASCII representation, so you can, for instance, write %7C instead of the pipe character.

When placed under the "External links" heading, the links should be listed in bullet-point format:

==External links==
*[https://example.example/ Website]
Contents General Wikispecies